Rolnicy zebrali też zboża i rośliny strączkowe z 10,3 mln hektarów, czyli 68 proc. prognozowanej powierzchni i uzyskali 40,8 mln ton zboża i bobowatych ze średnią wydajnością 3,95 t / ha.

W tym:

• wczesnych zbóż i roślin strączkowych - 39,2 mln ton, z powierzchni 9,96 mln hektarów, czyli 99,9 proc. prognozowanego areału;

• gryki – 43,0 tys. ton z powierzchni 32,0 tys. ha lub 347 proc. prognozowanego areału;

• prosa - 126 tys. ton z powierzchni 66 tys. hektarów, czyli 4 proc. prognozowanego areału;

• kukurydzy 1,3 mln ton z powierzchni 218 tys. hektarów, czyli 73 proc. prognozowanego areału.

Ponadto słonecznik został zebrany z 2,5 mln hektarów, czyli z 43 proc. prognozowanego areału, w ilości 5,4 mln ton ziarna, ze średnią wydajnością 2,18 t / ha.

Soja zebrana została z powierzchni 461 tys. hektarów, co stanowi 29 proc. prognozowanego areału w ilości 1,0 mln ton ziarna, ze średnią wydajnością 2,26 t / ha.

Dokonano też zasiewów zbóż ozimych na powierzchni 840 tys. hektarów, czyli 12 proc. prognozowanego areału.

W szczególności zasiano:

 • pszenicę ozimą na 779 tys. hektarów, czyli 13 proc. prognozowanej powierzchni;

• żyto ozime na 32 tys. hektarów, czyli 26 proc. prognozowanej powierzchni;

• jęczmień ozimy na 29 tys. hektarów, czyli 3 proc. prognozowanej powierzchni;

Rzepak ozimy został zasiany na 923 tys. hektarów, czyli 86 proc. prognozowanej powierzchni.