Sucha pogoda w okresie od sierpnia do września szkodziła uprawom kukurydzy w kluczowych regionach jest główną przyczyną spadku produkcji. Niższe plony wpłyną na zmniejszenie potencjału eksportowego ukraińskiej kukurydzy o 12 proc. do 25,2 mln ton.

Jednocześnie brakuje najnowszych informacji na temat postępów zbiorów. Może to skutkować rewizją w dół prognoz produkcji i eksportu kukurydzy w okresie od listopada do grudnia.

Eksperci wskazywali, że wieloletnia dynamika produkcji kukurydzy na Ukrainie wykazuje zmienność, z ogólną tendencją wzrostową. Produkcja kukurydzy wzrosła ponad 3,4-krotnie w ciągu ostatnich 10 lat z 10,5 mln ton w sezonie 2009/2010 do 35,9 mln ton w roku 2019/2020 na skutek większej powierzchni uprawy i wyższych plonów.

Spadek zbiorów kukurydzy na Ukrainie o 4,1 mln ton w sezonie 2020/2021 nie jest krytyczny biorąc pod uwagę ogólną dynamikę produkcji w ostatnich sezonach. Na przykład w sezonie 2017/2018 Ukraina zebrała jej zaledwie 24,7 mln ton.
Eksport ukraińskiej kukurydzy od 10 lat rośnie o 30 proc. rocznie. Kraj ten dostarczył 28,7 mln ton kukurydzy w sezonie 2019/2020, czyli tylko o 4 proc. mniej w porównaniu z rekordowym wolumenem eksportowanym w sezonie 2018/2019 (30 mln ton, czyli 5,7 razy więcej niż w sezonie 2009/2010). Udział eksportu w ogólnej podaży kukurydzy na Ukrainie w minionym sezonie wyniósł 80 proc.