W tym:

• gryki – 85,0 tys. ton z powierzchni 64,0 tys. ha lub 95 proc. prognozowanego areału, ze średnią wydajnością 1,33 t/ha;

• prosa - 151 tys. ton z powierzchni 80 tys. hektarów, czyli 90 proc. prognozowanego areału ze średnią wydajnością 1,88 t/ha;

• kukurydzę z 2,9 mln hektarów, co stanowi 58 proc. prognozowanego areału, w ilości 19,1 mln ton, z średnią wydajnością 6,63 t/ha.

Ponadto słonecznik został zebrany z 5,5 mln hektarów, czyli z 94 proc. prognozowanego areału, w ilości 13,3 mln ton ziarna, ze średnią wydajnością 2,43 t / ha.

Soja zebrana została z powierzchni 1,4 mln hektarów, co stanowi 90 proc. prognozowanego areału, w ilości 3,3 mln ton ziarna, ze średnią wydajnością 2,33 t / ha.

Buraki cukrowe zostały zebrane z 137 tys. ha, co stanowi 62 proc. prognozowanego areału, w ilości 6,0 mln ton, ze średnią wydajnością 43,70 t/ha

Dokonano też zasiewów zbóż ozimych na powierzchni 6,4 mln hektarów, czyli 88 proc. prognozowanego areału.

W szczególności zasiano:

 • pszenicę ozimą na 5,5 mln hektarów, czyli 88 proc. prognozowanej powierzchni;

• żyto ozime na 113 tys. hektarów, czyli 93 proc. prognozowanej powierzchni;

• jęczmień ozimy na 777 tys. hektarów, czyli 85 proc. prognozowanej powierzchni;

Ponadto zasiano rzepak ozimy na powierzchni 1,1 mln hektarów.