W tym:

• kukurydzy- 3,6 mln ton z powierzchni 600 tys. ha, lub 12 proc. prognozowanego areału;

• gryki – 68,0 tys. ton z powierzchni 51,0 tys. ha lub 76 proc. prognozowanego areału;

• prosa - 126 tys. ton z powierzchni 66 tys. hektarów, czyli 4 proc. prognozowanego areału;

Ponadto słonecznik został zebrany z 3,7 mln hektarów, czyli z 63 proc. prognozowanego areału, w ilości 8,3 mln ton ziarna, ze średnią wydajnością 2,26 t / ha.

Soja zebrana została z powierzchni 742 tys. hektarów, co stanowi 47 proc. prognozowanego areału, w ilości 1,7 mln ton ziarna, ze średnią wydajnością 2,30 t / ha.

Burak cukrowy został zebrany z 22 tys. ha, co stanowi 10 proc. prognozowanego areału, w ilości 990 tys. ton, ze średnią wydajnością 45,0 t/ha

Dokonano też zasiewów zbóż ozimych na powierzchni 2 mln. hektarów, czyli 30 proc. prognozowanego areału.

W szczególności zasiano:

 • pszenicę ozimą na 1,9 mln hektarów, czyli 30 proc. prognozowanej powierzchni;

• żyto ozime na 61 tys. hektarów, czyli 50 proc. prognozowanej powierzchni;

• jęczmień ozimy na 84 tys. hektarów, czyli 9 proc. prognozowanej powierzchni;