Nie pozwoli to uwolnić znacznej części pojemności magazynowych pod nowe plony. Jeśli pominie się zboże zmagazynowane w portach i silosach w rejonach gdzie trwają walki lub okupacja, a także zboże w uszkodzonych magazynach, zapasy przeniesione wyniosą 21,3 mln ton.

Według Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy 1 stycznia 2022 r. łączna pojemność magazynowa wynosiła 75 mln ton, w tym 30,5 mln ton należały do ​​przedsiębiorstw przetwórczych i magazynowych, a 44,5 mln ton do rolników. Ukraina będzie miała dostęp do 60,9 mln ton pojemności magazynowych, ponieważ część z nich znajduje się w regionach, w których trwają walki lub okupacja.

Tym samym zapasy przeniesione wypełnią 35 proc. całkowitej pojemności magazynowej na Ukrainie.

APK-Inform prognozuje całkowitą produkcję zbóż i roślin oleistych na Ukrainie w 2022 r. na 55,9 mln ton. Tym samym deficyt magazynów pod nowe plony wyniesie około 16,3 mln ton.

Tempo wiosennych zasiewów oraz warunki pogodowe sprzyjają korekcie w górę prognoz produkcji na Ukrainie, co dodatkowo zwiększa presję przy braku wystarczających zdolności magazynowych.