Jesteśmy bardzo zainteresowani natychmiastowym jej odnowieniem. To ważne dla rynku. To ważne dla ciągłości. I nadal jestem stosunkowo optymistyczny, że możemy to zrobić – powiedział w Nowym Jorku koordynator ONZ ds. pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, Martin Griffiths. Bez przedłużenia umowa wygaśnie 18 listopada.

Wcześniej Rosja wielokrotnie groziła zerwaniem ważnej umowy – na mocy, której od końca lipca z ogarniętego wojną kraju wysłano około 9 mln ton zboża. Griffiths po spotkaniu z urzędnikami rządowymi w Moskwie powiedział, że dobrze rozumie problemy związane z transakcją.

Rosja wielokrotnie skarży się, że równoległa umowa o lepszym eksporcie zboża, a zwłaszcza nawozów z Rosji, nie działa, ponieważ eksport często zawodzi w wyniku sankcji UE.

W wyniku rosyjskiej wojny agresji, która rozpoczęła się pod koniec lutego, zboże przez wiele miesięcy było blokowane w ukraińskich portach czarnomorskich. Od lipca trzy ukraińskie porty zostały ponownie otwarte dla eksportu żywności.