Uprawę pożniwną należy wykonać jak najszybciej po zbiorze roślin. Zabieg ten oprócz wyrównania pola, przede wszystkim przerywa parowania wody z gleby, podcina ściernisko, przyspiesza kiełkowania nasion osypanych podczas zbioru, pozwala na równomierne rozrzucenie i wymieszanie resztek pożniwnych z glebą.

Ma także ograniczyć liczebność chwastów, samosiewów, szkodników i rozprzestrzenianie się chorób. Szybka uprawa ścierniska poprawia stan gleby, co ułatwia wykonanie kolejnych zabiegów i umożliwia ich uproszczenie.

Narzędziami wykorzystywanymi w uprawie pożniwnej jest często brona talerzowa połączona np. z wałem strunowym. Talerze tną resztki pożniwne i dość dobrze mieszają je glebą, niestety słabo niszczą chwasty głęboko korzeniące się.

Talerzówka nie powinna być stosowana na polach z silnie zachwaszczonych perzem. Jest to chwast rozłogowy i pocięcie go tylko spotęguje ten stan. W takim wypadku lepszym rozwiązaniem jest kultywator o sztywnych łapach, który wyciągnie rozłogi chwastu. Jednak przy wysokim ściernisku podczas pracy będzie się zapychać.

Coraz powszechniej na polach widoczne są agregaty uprawowe, które zrywają ściernisko, rozdrabniają resztki pożniwne i równomiernie je mieszają z pokruszoną glebę. Uprawiają glebę na głębokości do 10 cm.

W zestaw najczęściej wchodzi kultywator ciężkiego z łapami rozmieszczonymi np. na dwóch belkach, talerze wyrównujące i wał strunowy. Elementy montowane są na ramach o różnej liczbie belek. Zestawy o większej liczbie belek 5-8 pracują sprawnie na ściernisku nawet z dużą ilością słomy i nie ulegają zapychaniu.