W przypadku areału uprawy kukurydzy oczekiwania rynku są znacznie przekroczone. Jednocześnie planowane obszary zasiewu soi i pszenicy jarej są poniżej oczekiwań rynkowych. Jednak analitycy i rolnicy mają wątpliwości, czy lany zasiewów kukurydzy są realistyczne, biorąc pod uwagę obecne zawirowania i spadające ceny etanolu.

Rynki terminowe zareagowały na nowe dane dotyczące uprawy początkowo spadającymi cenami kukurydzy i mocniejszymi cenami soi i pszenicy. W następstwie spadających cen kukurydzy, pszenicy i rzepaku w USA, MATIF odnotował także bardzo gwałtowne spadki cen.

- Rynek nadal będzie reagował na liczby, ale wiadomość, którą wysyła do rolników, jest prosta: nie siać kukurydzy! - powiedział handlowiec z giełdy towarowej w Chicago.

Dane dotyczące zasiewów pozyskano w wyniku badania około 80 000 amerykańskich rolników przeprowadzonego w pierwszych dwóch tygodniach marca. USDA ma informacje o przewidywanych zasiewach 39,3 milionów hektarów (96,99 miliona akrów) kukurydzy pod zbiory w 2020 roku i 33,8 milionach hektarów soi (83.510 milionów akrów).

Najważniejsi analitycy amerykańscy w ankiecie przeprowadzonej przez agencję Reuters stwierdzili, że zakładają, że wiosną około 38,1 miliona hektarów (94,328 milionów akrów) zostanie zasianych kukurydzą i 34,4 miliona hektarów (84,865 miliony akrów) soją.
W przypadku pszenicy USDA określił areał zasiewów pszenicy jarej w USA na 5,1 miliona hektarów (12,6 miliona akrów) w porównaniu z oczekiwaniami analityków na poziomie 5,3 miliona hektarów (13,0 milionów akrów).

Analitycy uważają, że prognozy dotyczące bardzo dużych areałów kukurydzy nie uwzględniają faktu, że liczne zakłady produkcji etanolu, które przetwarzają ponad jedną trzecią zbiorów kukurydzy w USA, spowolniły lub zaprzestały produkcji. Powodem jest spadek cen etanolu i energii, który został wywołany głównie przez pandemię koronawirusa. Planowany areał uprawy kukurydzy jest uważany za zbyt wysoki, areał pszenicy jest zbyt niski, a dane te nie mogą być w ogóle uznane za wiarygodne, biorąc pod uwagę obecną sytuację w produkcji etanolu.