Jęczmień ulega porażeniu plamistością siatkową jęczmienia we wszystkich fazach rozwoju. Zarodniki konidialne tworzą się w warunkach wysokiej wilgotności powietrza (około 80 proc.) na rosnących, porażonych roślinach. Proces zarodnikowania odbywa się w szerokich granicach temperatur od 10 do 25 °C (optymalnie od 15 do 20 °C). Konidia roznoszone są przez wiatr na stosunkowo małe odległości.

Warto wykonać lustrację plantacji czy nie na liściach nie pojawiają się nowe świeże infekcje, których sporą ilość notowano już jesienią oraz wczesną wiosną.

Typowe objawy tej choroby to siateczkowate plamy, złożone z podłużnych i poprzecznych nekroz. Tkanki wokół plam ulegają chlorozie. Silnie porażone liście żółkną i zamierają. Czasami jednak objawy mogą być mylone z drugą groźną chorobą - pasiastością liści jęczmienia.

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby; od końca fazy krzewienia do fazy kłoszenia.

Próg ekonomicznej szkodliwości wynosi: 10-15 proc. liści z objawami choroby, od końca fazy krzewienia do fazy strzelania w źdźbło (pierwsze i drugie kolanko)

Do walki z plamistością siatkową jęczmienia ozimego możemy zastosować:

Acanto 250 SC (pikoksystrobina),
Adexar 125 EC (fluksapyroksad, epoksykonazol),
Agria Azoksystrobina 250 SC (azoksystrobina),
Allegro 250 SC (krezoksym metylu, epoksykonazol),
Amadeus 225 EC (protiokonazol, biksafen),
Amistar 250 SC (azoksystrobina),
Artea 330 EC (propikonazol, cyprokonazol),
Astep 225 FS (imidachlopryd, protiokonazol),
Atak 450 EC (prochloraz),
Atleta 480 SC (chlorotalonil, azoksystrobina),
Aviator Xpro 225 EC (protiokonazol, biksafen),
Barclay Bolt XL EC (propikonazol),
Barclay Propizole EC (propikonazol),
Baytan Trio 180 FS (triadimenol, fluoksastrobina, fluopyram),
Bontima 250 EC (cyprodynil, izopirazam),
Bumper Super 490 EC (prochloraz, propikonazol),
Chefara 330 EC (propikonazol, cyprokonazol),
Corbel 750 EC (fenpropimorf),
Diskobol 480 SC (chlorotalonil, azoksystrobina),
Dobromir 250 SC (azoksystrobina),
Duett Star 334 SE (fenpropimorf, epoksykonazol),
Falcon 460 EC (spiroksamina, tebukonazol, triadimenol),
Galileo 250 SC (pikoksystrobina),
Input 460 EC (spiroksamina, protiokonazol),
Jay 250 SC (azoksystrobina),
Juwel TT 483 SE (fenpropimorf, epoksykonazol, krezoksym metylu),
Limba 250 EC (cyprodynil, izopirazam),
Menara 410 EC (propikonazol, cyprokonazol),
Mirador 250 SC (azoksystrobina),
Mondapropico EC (propikonazol),
Mondatak 450 EC (prochloraz),
Olympus 480 SC (chlorotalonil, azoksystrobina),
Oranis 250 SC (pikoksystrobina),
Osiris 65 EC (epoksykonazol, metkonazol),
Prokarb 380 EC (prochloraz, karbendazym),
Proline Max 460 EC (spiroksamin, protiokonazol),
Propicoflash EC (propikonazol)
Prosaro 250 EC (protiokonazol, tebukonazol),
Reveller 280 SC (pikoksystrobina, cyprokonazol),
Safir 125 SC (epoksykonazol),
Seguris 215 SC (izopirazam, epoksykonazol),
Sherlock 280 SC (pikoksystrobina, cyprokonazol),
Sigma 215 SC (izopirazam, epoksykonazol),
Sokół 460 EC (spiroksamina, tebukonazol, triadimenol),
Soligor 425 EC (spiroksamina, tebukonazol, protiokonazol),
Soprano 125 SC (epoksykonazol),
Spector 450 EC (prochloraz),
Starami 250 SC (azoksystrobina),
Tern Premium 575 EC (fenpropidyna, propikonazol),
Tilt Turbo 575 EC (fenpropidyna, propikonazol),
Topsin M 500 SC (tiofanat metylowy),
Unix 75 WG (cyprodynil),
Vangard 75 WG (cyprodynil),
Zenit 575 EC (fenpropidyna, propikonazol),