Zbiór ziarna wyniosły 2,788 mln ton (w 2018 r. - 1,91 mln ton), przy średniej wydajności 1,46 t / ha (1,52 t / ha w 2018 r.).

Zaawansowanie zbiorów w obwodzie żambylskim było największe – zebrano 763,2 tys. ton zbóż z 99,6 proc. planowanej powierzchni, w obwodzie Ałmaty - 543,9 tys. ton z 57,1 proc. planowanej powierzchni, a w obwód południowokazachstańskim - 453,3 tys. ton z 95,1 proc. planowanej powierzchni.

Jeśli chodzi o główne regiony w Kazachstanie produkujące zboże, to w obwodzie północnokazachstańskim zebrano 310 tys. ton zbóż z 7,7 proc. zaplanowanego obszaru, w obwód kustanajskim - 179,4 tys. ton z 9,8 proc. planowanej powierzchni, w obwodzie pawłodarskim - 67,3 tys. ton z 9,5 proc. planowanej powierzchni, a obwodzie karagandyjskim - 33,6 tys. ton z 4,2 proc. planowanego areału.