W szczególności rolnicy zebrali 74,5 mln ton pszenicy z 22,2 mln ha (75,3 proc.), przy plonie 3,36 tony / ha. Również zebrano 19,1 mln ton jęczmienia z 6,8 mln ha (79,4 proc.), przy średnim plonie 2,82 tony / ha.

Rolnicy rosyjscy zaczęli zbierać kukurydzę na ziarno. Przeprowadzili zbiory na 25 tys. ha (0,9 proc.). Produkcja wyniosła 93,8 tys. ton, a średni plon 3,74 tony / ha.

Rolnicy zbierali rzepak ozimy z 562,7 tys. ha (37,7 proc). Wielkość produkcji sięgnęła 1,2 mln ton, a średni plon 2,21 tony / ha. Ziarno słonecznika zebrano z 432,9 tys. ha (5,1 proc.). Wielkość produkcji wyniosła 675,8 tys. ton, przy średnim plonie 1,56 t / ha.

Rolnicy zebrali też soję z 125 tys. ha (4,4 proc.). Produkcja wyniosła 213,9 tys. ton, a plon 1,71 tony / ha.

Ponadto rolnicy zebrali 2,3 mln ton buraków cukrowych z obszaru 58,8 tys. ha (6,3 proc.), przy średnim plonie 38,54 tony / ha.

Rolnicy z Rosji zasiali oziminy na 3,9 mln ha, czyli 21,3 proc. prognozowanej powierzchni.