Na 520,8 tys. ha, czyli 1,8 proc. prognozowanej powierzchni (1,9 mln ha w 2020 r.) rolnicy zasiali zboża jare, w tym pszenicę - 4,9 tys. ha lub 0,04 proc. prognozowanej powierzchni (205,9 tys. ha w 2020 r.), jęczmień na 178,8 tys. ha, czyli 2,3 proc. prognozowanej powierzchni (1,1 mln ha w 2020 r.), kukurydzę na ziarno zasiali na 0,3 tys. ha lub 0,01 proc. prognozowanej powierzchni (29,2 tys. ha w 2020 r.).

Rolnicy zasiali rzepak jary na powierzchni 1,2 tys. ha lub 0,1 proc. prognozowanej powierzchni (8 tys. ha w 2020 r.).

Rosyjscy rolnicy z niektórych regionów południowych i północno-kaukaskich okręgów federalnych zasiali buraki cukrowe na 32,2 tys. ha, czyli 3 proc. zaplanowanej powierzchni (206,8 tys. ha w 2020 r.).

Ponadto rolnicy zasilili nawozami zboża ozime na 7,9 mln ha, czyli 40,5 proc. obsadzonych powierzchni (11,9 mln ha w 2020 r.).