W szczególności rolnicy zebrali 79 mln ton pszenicy z 27,8 mln ha, a także 18,9 mln ton jęczmienia z 7,9 mln ha, 15,8 mln ton kukurydzy na ziarno z 2,8 mln ha oraz 1,2 mln ton ryżu na 187,4 tys. ha.

Rolnicy zebrali również 15,7 mln ton słonecznika na 9,6 mln ha i 4,9 mln ton soi z 3 mln ha.

Ponadto rolnicy wykopali 40,7 mln ton buraków cukrowych z obszarze 990,6 tys. ha.

Zasiano też oziminy na 18,4 mln ha.