Pszenicę zebrano z 28,9 mln ha (99,8 proc. powierzchni). Produkcja wyniosła 88,1 mln ton przy średniej wydajności 3,05 t/ha.

Jęczmień zebrano z 8,3 mln ha (99,4 proc.). Produkcja wyniosła 22,2 mln ton przy średnim plonie 2,69 t/ha.

Kukurydzę zebrano z obszaru 2,6 mln ha (96,1 proc.). Produkcja wyniosła 14,2 mln ton przy średnim plonie 5,46 t/ha.

Ryż zebrano z 195,5 tys. ha (99,8 proc.). Produkcja wyniosła 1,2 mln ton przy średnim plonie 6,22 t/ha.

Ziarno słonecznika zebrano z 8,3 mln ha (99,2 proc.). Produkcja wyniosła 13,2 mln ton, a średni plon 1,6 t/ha.

Rzepak zebrano z obszaru 1,4 mln ha (99,1 proc.). Produkcja wyniosła 2,7 mln ton, a średni plon 1,89 t/ha.

Soję zebrano z obszaru 2,7 mln ha (97,1 proc.). Produkcja wyniosła 4,4 mln ton, a średni plon 1,65 t/ha.