W szczególności rolnicy zebrali 73,6 mln ton pszenicy z obszaru 21,7 mln ha (73,6 proc.), przy średnim plonie 3,4 t/ha. Zebrano także 18,9 mln ton jęczmienia z 6,6 mln ha (78 proc.), przy średnim plonie 2,84 t/ha.

Rolnicy zbierali także rzepak ozimy z 526,8 tys. ha (35,2 proc.).Wielkość produkcji sięgnęła 1,2 mln ton, a średni plon 2,25 t / ha. Nasiona słonecznika zebrano z 338,4 tys. ha (4 proc.). Wyprodukowano ich 514,3 tys. ton, a średni plon wyniósł 1,52 t/ha.

Rolnicy zebrali również soję z 99,7 tys. ha (3,5 proc.). Produkcja wyniosła 171,5 tys. ton, przy średniej wydajności 1,72 t/ha.

Ponadto rolnicy zebrali 2 mln ton buraków cukrowych z 51,4 tys. ha (5,5 proc.), przy średnim plonie 38,86 t/ha.

Zasiano również ozimy na 3,5 mln ha, czyli 19,1 proc. planowanej powierzchni.