Obecnie przygotowano 23,6 miliona ton paszy w tym: 12,9 miliona ton siana, 8,8 miliona ton sianokiszonki, 1,9 miliona ton słomy. 5,7 mln ton roślin, w tym 156,8 tys. ton okopowych, zostało przeznaczonych na kiszonkę.

Całkowite zapotrzebowanie na suchą i soczystą paszę na zimę 2019-2020 wynosi 31,7 mln ton. Stopień zaopatrzenia w suchą i soczystą paszę wynosi obecnie 92,3 proc. Zgodnie z prognozami Ministerstwa Rolnictwa, przed rozpoczęciem zimy przygotowana zostanie cała niezbędna ilość paszy.