Mulczowanie gleby to nieodzowny element uprawy konserwującej. Technologia to umożliwia wyeliminowanie z jesiennej uprawy roli najbardziej energochłonnej uprawy, jaką jest orka przedzimowa.  Rozdrobnioną biomasę pozostawia się na okres zimowy. Pozostawiony na glebie mulcz stanowi warstwę ochronną. Zabezpiecza ona glebę przed erozją jak i degradacją. 

Zmiany w Działaniu rolno-środowiskowo klimatycznym

W Pakiecie 1. Rolnictwo zrównoważone w 2022r. wymogiem dla praktyki dodatkowej - międzyplon jest nadal wysiewanie międzyplonu do 1 października, przy jednoczesnym zakazie wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed 15 lutego. W pakiecie 2. Ochrona gleb i wód z kolei siew roślin międzyplonowych należy wykonać w terminie do 15 września i również obowiązuje zakaz wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed 1 marca, poza nowo wprowadzonym wyjątkiem. Od tego roku zezwolono na zmulczowanie międzyplonu. Z tego faktu, ucieszyli się głównie rolnicy praktykujący konserwującą uprawę gleby.

Międzyplon można zmulczować

Wprowadzono w tym rok zapis mówiący o zniesieniu zakazu mulczowania.  Tym samym w okresie jesienno-zimowym można międzyplon rozdrobnić, ściąć i pozostawić na polu jako okrywę roślinną, bez naruszania struktury gleby). Zapis argumentowano tym, że ze względy na wydłużenie się okresu wegetacyjnego międzyplony potrafią osiągnąć dużą masę, co utrudnia później wysiew rośliny następczej.. Co ważne: powyższa zmiana będzie miała zastosowanie do zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, które rozpoczną się w 2022 r. oraz zobowiązań podjętych wcześniej i kontynuowanych w tym roku