W UE spodziewane są w tym roku znacznie lepsze zbiory pszenicy wynoszące około 127,7 mln ton, o 9 proc. więcej niż w poprzednim roku, gdy były poniżej średniej. Według Komisji UE zarówno powierzchnia upraw, jak i plony z hektara są wyższe od wartości z poprzedniego roku.

Skutki deszczu

Według szefa działu raportów rynkowo -cenowych w firmie  Agrarmarkt Austria (AMA), skutki intensywnych opadów deszczu dla jakości europejskiej pszenicy nie zostały jeszcze ostatecznie wyjaśnione. W sumie w UE spodziewane są obecnie zbiory zbóż w wysokości 292 mln ton, co odpowiada wzrostowi o 5 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Oprócz zwiększonych zbiorów pszenicy, spodziewane zbiory kukurydzy, które mają być wyższe o 11,8 proc. W tym roku zboża uprawiano w UE na łącznie na 52,1 mln hektarów, przy czym największy wzrost powierzchni był w przypadku pszenicy twardej (+ 4,8 proc.), pszenicy zwyczajnej (+ 2,9 proc.) i kukurydza (+ 2,2 proc.).

Dobra sytuacja podażowa i wyższy eksport

Według AMA, w Europie spodziewane wzrosty produkcji koncentrują się we Francji, Rumunii i na Węgrzech. Opady deszczu opóźniają prace żniwne we Francji, krajach Beneluksu i Niemczech, a susza wpływa na plony w Polsce, na Słowacji i we Włoszech.

Ze względu na wyższe prognozowane zbiory zbóż Komisja Europejska spodziewa się wzrostu eksportu. Oczekuje, że konsumpcja w sektorze paszowym i w sektorze przemysłowym wzrośnie w całej Europie. Ogólnie rzecz biorąc, KE spodziewa się dobrej sytuacji podażowej na europejskim rynku zbóż w sezonie 2021/2022, przy wciąż wysokich zapasach 42,5 mln ton.

Rośnie produkcja nasion oleistych w UE

Po dwóch słabych latach europejskie zbiory rzepaku mają wzrosnąć w tym roku do prawie 17 mln ton (+5 proc. w stosunku do poprzedniego roku), ale nadal są poniżej średniej ze względu na spadek areału uprawy w latach 2019 - 2021.

Największy wzrost produkcji spodziewany jest w przypadku uprawy słoneczników. Prognozowana wielkość zbioru 10,8 mln ton jest o 21,3 proc. wyższa od poprzedniego roku, a także przekracza średnią wieloletnią.

Prognoza zbiorów soi w UE wynosi obecnie 2,9 mln ton, +11,5 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, ale uprawa ta stanowi jedynie 9 proc. całkowitych zbiorów nasion oleistych w UE.

Ogólnie zbiory nasion oleistych w UE szacuje się na 30,6 mln ton, a zatem są nieco powyżej średniej z ostatnich lat.