• Zastrzeżenia dot. materiału siewnego zgłaszamy do sprzedającego oraz właściwego terenowo wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.
  • Reklamacja do dostawcy nasion powinna zawierać fakturę sprzedaży, etykietę, a także próbę zapasową. 

Kupując materiał siewny należy pamiętać aby był dostarczony wyłącznie w zamkniętym i zaplombowanym opakowaniu, zaopatrzonym w etykietę nasienną. Kwalifikat powinien pochodzić od podmiotów wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. By uniknąć komplikacji związanych z reklamacją produktu, zawsze należy żądać dokumentu sprzedaży – faktury.

 

Sprawdź jakość materiału siewnego

Po dostarczeniu nasion należy ocenić je przed wysiewem, jeśli to możliwe warto zlustrować towar przy dostawcy. Jak radzi Polska Izba Nasienna, po otwarciu worka zwracamy uwagę na tożsamość gatunku, czystość i jakość nasion (uszkodzenia, wyrównanie, itd.) oraz równomierność zaprawienia.

Jeśli mamy podejrzenie o wadliwości nasion, wówczas możemy samodzielnie pobrać próbę zapasową tylko z otwartego opakowania. Nie należy otwierać kolejnych opakowań - powinny zostać szczelnie zamknięte i zabezpieczone, w celu ewentualnego pobrania próby do kontroli materiału. Próbę przechowujemy w zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, zabezpieczoną przed gryzoniami i szkodnikami.

 

Jak zgłosić reklamację?

Zastrzeżenia zgłaszamy do sprzedającego oraz właściwego terenowo wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Jak informuje PIORiN, kontrola i ocena parametrów jakościowych materiału zostanie przeprowadzona pod warunkiem dysponowania zabezpieczonymi opakowaniami.

-Jeżeli wadliwość nasion zostanie wykryta po siewie, to na podstawie faktury z numerem partii nasion i/lub etykiety nasiennej, a także stanu plantacji można go reklamować. Wówczas jednym z dowodów jest stan uprawy – dodaje PIORIN.

Sprzedawca rozpatrujący reklamację ma prawo dać do oceny PIORIN próbę żelazną z danej partii nasion, którą jak wyjaśnia PIN, ma obowiązek przechowywać minimum 1 rok. W przypadku, gdy sprzedawca nie uznaje reklamacji, rolnik ma prawo zgłosić w lokalnym urzędzie gminy wniosek o powołanie komisji, która dokonuje oceny materiału siewnego i plantacji. Orzeczenie komisji jest podstawą o wystąpienia na drogę sądową.