Zawsze cześć wody opadowej spływa z powierzchni gleby, podobnie tracona jest woda z głębszych warstw gleby spływająca systemem drenarskim. Im straty będą mniejsze, tym rośliny lepiej przetrwają okresy bez opadów. Dlatego trzeba poprawić strukturę gleby.

Na strukturę gleby wpływa zawartość materii organicznej. Z kolei cechą ogrywającą zasadniczą rolę w kształtowaniu materii organicznej i decydującym o kierunku jej przemian jest pH gleby. Do podstawowych zabiegów regulujących odczyn gleby należy wapnowanie.

- Bez wapnowania na masową skalę nie będzie można efektywnie wpłynąć na poprawę struktury gleby i na jej pojemność wodną. Efektywne przeciwdziałanie okresowym niedoborom wody powodowanym brakiem opadów poprzez poprawę struktury gleby bez uwzględnienia wapnowania będzie praktycznie niemożliwe – mówił prof. dr hab. Jerzy Grabiński z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach podczas Forum Producentów Rolnych na tegorocznych targach Polagra-Premiery.

Wartość pH ma wpływ na tempo i powstawanie w glebie próchnicy i proces uwalniania z niej składników odżywczych. Wapń stanowi lepiszcze agregatów glebowych i nawet niewielkie obniżenie pH może prowadzić do ich rozpadu. Tym samym pogorszenia struktury gleby i wymywaniu składników.