Obszar zbiorów rzepaku w 2021 r. szacuje się na 1 milion hektarów. Jest to spadek o 9,8 proc. w porównaniu poprzednim z rokiem i spadek o 26,0 proc. w porównaniu ze średnią z lat 2016-2020.

Według statystyk, obszar upraw rzepaku byłby na najniższym poziomie od 1997 r. Chociaż uważa się, że obszar upraw w głównym obszarze produkcyjnym Centre-Val de Loire został powiększony o 11 tys. ha, w tym samym czasie, według Agreste, obszary uprawy rzepaku w Lotaryngii i Szampanii-Ardenach zostały zmniejszone o 39 proc..

W międzyczasie powierzchnia innych upraw ozimych wzrosła. Zasiano około 6,72 mln hektarów zbożem ozimym. W porównaniu z 2019 rokiem oznaczałoby to wzrost o 12,9 proc., ale długoterminowa średnia byłaby mniejsza o 1,9 proc.

Według Agreste, pszenica ozima to 4,86 ​​mln hektarów, czyli o 15,2 proc. więcej niż uprawiano w 2020 roku.

Przyrost powierzchni pod jęczmień ozimy był słabszy. Statystycy zakładają 1,21 miliona hektarów, czyli o 3,1 proc. więcej niż pod poprzednie zbiory.

Uprawa jęczmienia jarego ma być ograniczona o 40 proc, a słonecznika o 25 proc. W przypadku soi spadek ma wynieść 25–35 proc. Według przeprowadzonych, badań powierzchnia pod uprawę kukurydzy powinna zostać zmniejszona o 15 proc.

Zasiew buraków cukrowych również ma zostać nieco ograniczony, podczas gdy wzrostowa tendencja w uprawie ziemniaków ma zostać zatrzymana lub nawet może zostać ograniczona.