W porównaniu z poprzednim rokiem oznaczałoby to wzrost o 9,0 proc.. Średnia z lat 2018-2022 zostałaby przekroczona o 10,9 proc. Kiedy eksperci dokonywali pierwszego oszacowania w grudniu, eksperci nadal oceniali powierzchnię zasiewów na około 1,29 mln ha rzepaku ozimego.

Większe zasiewy zbóż ozimych

Statystycy spodziewają się także wzrostu upraw zbóż ozimych. Według aktualnych szacunków pod tegoroczne zbiory obsiano łącznie 6,76 mln ha; byłoby to o 1,8 proc. więcej niż w 2022 r. Powierzchnia uprawy pszenicy miękkiej ozimej powiększyła się o 2,0 proc. do 4,76 mln ha, a powierzchnia upraw jęczmienia o 3,7 proc. do 1,34 mln ha.

Uprawa pszenżyta prawdopodobnie utrzyma się na poziomie z poprzedniego roku, z którym według najnowszych szacunków przy 340 tys. ha uprawiano go tylko o 2 tys. ha mniej niż w 2022 r. Wyraźnie zmniejszyły się natomiast zasiewy pszenicy twardej ozimej. Służba statystyczna szacuje obecnie jej obszar na 233 tys. ha, czyli o 4,8 proc. mniej niż przed rokiem i o 12,6 proc. mniej niż średnia wieloletnia.