We Francji uprawa kukurydzy prawdopodobnie ulegnie w tym roku zauważalnemu zmniejszeniu. Wynika to z pierwszych szacunków dotyczących zasiewów kukurydzy opublikowanych przez służby statystyczne francuskiego ministerstwa rolnictwa (Agreste).

Oczekuje się, że kukurydza na ziarno będzie uprawiana w 2023 roku na obszarze około 1,25 mln ha. W porównaniu z poprzednim rokiem oznaczałoby to spadek o 7,6 proc. Według pierwszego szacunku w stosunku do średniej z lat 2018-2022 zabrakłoby 13,9 proc.

Według statystyk ograniczona zostanie również produkcja kukurydzy na nasiona. Powierzchnia upraw szacowana jest obecnie na 79 tys. ha. Byłoby to o 7,4 proc. mniej niż w 2022 r., a średnia wieloletnia byłaby przekroczona o 2,1 proc.

Pesymistyczne statystyki

Służba statystyczna jest również pesymistyczna w odniesieniu do powierzchni uprawy kukurydzy kiszonkowej. Urząd przewiduje obecnie uprawę na poziomie 1,23 mln ha, co oznaczałoby spadek o 4,2% w stosunku do roku poprzedniego.

W odniesieniu do okresu 2018-2022 minus wyniósłby, zatem 8,8 proc. Według Agreste, powierzchnia upraw kukurydzy na ziarno i nasiona wyniesie do 2023 roku mniej niż 1,4 mln ha, po raz pierwszy od trzydziestu lat.

Przyczyną spadku jest między innymi duże letnie zapotrzebowanie na wodę roślin. Decyzja mogła mieć też związek ze spadającymi w ostatnim czasie cen kukurydzy i utrzymującymi się wysokimi kosztami nawozów i energii.

Największa powierzchnia uprawy słonecznika od 25 lat

Jednak według Ageste produkcja nasion słonecznika skorzysta na spadku uprawy kukurydzy. Tutaj powierzchnia szacowana jest obecnie na 868 tys. ha. W porównaniu do 2022 r. byłby to wzrost o 0,8 proc.

Wieloletnia średnia zostałaby przekroczona o 24,2 proc. Według pierwszych szacunków, powierzchnia pod zasiewów słoneczników była największa od 25 lat.

Więcej roślin oleistych i białkowych, mniej zbóż

Według Agreste około 8,87 mln ha zostanie obsianych zbożem we Francji pod zbiorów w 2023 roku. Byłoby to o 1,1 proc. mniej niż przed rokiem i o 2,9 proc. mniej niż średnia pięcioletnia.

Jest to równoważone ekspansją produkcji roślin oleistych i białkowych. Służba statystyczna szacuje obecnie łączną powierzchnię pod produkcję nasion oleistych na 2,43 mln ha, czyli o 4,9 proc. więcej niż w 2022 r. O 2,2 proc. do 265 tys. ha powiększono również areał uprawy roślin wysokobiałkowych.