Rolnicy zebrali zboża i rośliny bobowate z 1,3 mln ha, czyli 9 proc planu. Wielkość zbiorów osiągnęła 5,5 mln ton, przy średnim plonie 4,16 t/ha.

W szczególności rolnicy zebrali 2,5 mln ton pszenicy ozimej przy plonie 4,11 t/ha z 611 tys. ha (9 proc.). Zebrano również 2,9 mln ton jęczmienia przy plonie 4,29 t/ha z 685 tys. ha (28 proc.), 73,8 tys. ton grochu przy plonie 2,28 t/ha z 32,4 tys. ha (14 proc).