W szczególności produkcja pszenicy wyniesie 18-20 mln ton, jęczmienia – ok. 5 mln ton, kukurydzy – 24 mln ton.

Ponadto zbiory rzepaku prognozowane są na 2,5 mln ton, soi – 2,5-2,8 mln ton, słonecznika – około 10 mln ton.

Jak zauważył T. Wysocki, są to liczby przybliżone, oparte na średnich wynikach, będą one korygowane w trakcie kampanii żniwnej.