Susza swoim zasięgiem objęła niemal wszystkie uprawy w regionie. W ubiegłym roku brak opadów w Wielkopolsce spowodował zniszczenia w około 54 tys. gospodarstw rolnych. Skutki tegorocznej suszy - według wstępnych szacunków - będą znacznie większe.

Według raportów Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej obejmuje wszystkie uprawy - zarówno zbóż, jak i roślin okopowych - w każdej z 226 gmin województwa wielkopolskiego. Najtrudniejsza sytuacja występuje na terenie zachodniej części regionu - w powiatach nowotomyskim i wolsztyńskim.

"Każdego dnia powołana przeze mnie komisja szacuje straty. Dotychczas do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło ponad 2,5 tys. protokołów. Zwracam się z prośbą do producentów rolnych o szybkie zgłaszanie strat do komisji, która dokona weryfikacji na miejscu jeszcze przed zbiorem plonu i przygotuje protokół. Tegoroczna pogoda nie jest łaskawa dla rolników, dlatego staramy się pracować jak najwięcej, by komisje szybko uporały się ze swoimi zadaniami" - powiedział PAP wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Przed kilkoma dniami podobny apel do rolników w całej Polsce skierował minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który zwrócił się o jak najszybsze wystąpienie do samorządów z wnioskami o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę.

Rolnicy z Wielkopolski nadal składają wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą. Zespoły komisji powołanej przez wojewodę, pracujące na terenie wszystkich gmin w Wielkopolsce, dokonują weryfikacji na miejscu i sporządzają protokoły. Dotychczas, zweryfikowano już ponad 2 tys. protokołów potwierdzających wystąpienie szkód. Jak tłumaczył zastępca dyrektora wydziału infrastruktury i rolnictwa WUW Zbigniew Król, z tej liczby 1349 protokołów zweryfikowano pozytywnie, 651 - zwrócono do uzupełnienia, a ok. 550 wyselekcjonowano jako niewymagających potwierdzenia wojewody.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu przypomniał, że producenci rolni po oszacowaniu strat w uprawach rolnych przez komisję, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się także m.in. o pomoc w formie kredytu preferencyjnego - zarówno obrotowego na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, jak i na odtworzenie środków trwałych.

Rolnicy mogą także wystąpić także o udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne. Kolejną formą pomocy jest zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.