Mateusz Gniatkowski oraz Marcin Kaczmarek, pracownicy działu Doradztwa i Rozwoju w firmie Osadkowski, przedstawiali temat wiosennej agrotechniki upraw. Przygotowane przez nich rozwiązania miały na celu właśnie poprawę kondycji roślin, które w tym sezonie (po trudnej jesieni i zimie) wymagają agrotechnicznego wsparcia. Radzili także jak przygotować się do nadchodzącego sezonu. Na spotkaniach omawiano także przygotowane przez zespół gotowe programy ochrony ozimin oraz konkretne zalecenia nawozowe.

Podczas wszystkich spotkań wiosennych przedstawiono doświadczenia związane ze stosowaniem mieszanin zbiornikowych. Pracownicy działu Doradztwa i Rozwoju w Osadkowski SA podkreślali , aby przy łączeniu agrochemikaliów przede wszystkim należy uważać na kolejność oraz formy dodawanych nawozów dolistnych. Podczas eksperymentu były tworzone mieszaniny nawozów dolistnych opartych o mikroelementy w formie chelatu oraz o podstawowe formy takie jak tlenki i siarczany. Zmiany pH cieczy wywołane dodatkiem np. skoncentrowanego nawozu borowego powodowały wytrącanie nierozpuszczalnych osadów w mieszaninach nawozów dolistnych opartych na formach siarczanowych. Dużo bezpieczniejsze jest zastosowanie składników w formie chelatów, które nie reagują na inne komponenty mieszanki (są stabline w szerszym zakresie pH) i pozostają w pełni rozpuszczone w cieczy tworząc klarowny roztwór.

Czytaj więcej:
>>> Wiosenne zalecenia od Osadkowski SA

Firma Osadkowski SA, zapowiada, że uzupełnieniem zaprezentowanej wiedzy teoretycznej będą warsztaty polowe, które od kilku już lat organizowane są w wielu lokalizacjach w całym kraju w najistotniejszych fazach rozwojowych roślin. Cykl tych spotkań jak co roku zostanie podsumowany na Zielony Polach w czerwcu.