Do walki z omacnicą można wykorzystać jej naturalnego wroga kruszynka (Trichogramm spp.). Kruszynek to pasożytnicza błonkówka z rodzaju Trichogramma, która składa jaja do jaj różnych gatunków motyli w tym omacnicy. Rozwój kruszynka odbywa się wewnątrz żywiciela. Powoduje to zatrzymanie rozwoju i wylęgania gąsienic, co przekłada się na ograniczenie szkód.

Na rynku są w różnych formach dostępne preparaty biologiczne zawierające tego pasożyta. W okresie składania jaj omacnicy wykłada się je na plantacje kukurydziane, w zależności od zaleceń producenta od 1 do 3 wyłożeń. Zazwyczaj pierwsze wyłożenie biopreparatów wykonuje się w okresie stwierdzonych pierwszych złóż jaj. Następne po około 7-10 dniach.

Introdukcja kruszynka na pole kukurydziane może zachodzić na wiele sposobów. Niektóre firmy takie jak np. Biocare proponują kruszynka w dwóch opakowaniach. W formie zawieszek lub kulek. W każdym przypadku w środku produktów o nazwie Trichosafe znajdują się spasożytowane przez kruszynka jaja w różnych stadiach rozwoju oraz niespasożytowane jaja żywiciela. Dzięki temu możliwe jest wykluwanie się kruszynka w 6 falach klucia oraz prowadzenie ich minihodowli. W ten sposób zapewniona jest aktywność kruszynków przez 3 tygodnie od rozprowadzenia produktu na polu.

Jeśli chodzi o zawieszki są one przydatne na mniejszych areałach. Niestety muszą być one aplikowane ręcznie przez rozwieszenie ich na pachwinach liści kukurydzy. Przy słabym porażeniu omacnicą 30 zawieszek na 1 ha plantacji powinno wystarczyć, przy większych szkodach ich ilość warto zwiększyć nawet do 50.

Jeśli chodzi o kulki istnieje możliwość ręcznego ale i maszynowego rozsiewania. Na większych areałach mogą być rozrzucane np. za pomocą wiatrakowca. Firma opracowała również do rozsiewu tych kulek specjalne urządzenie, które można zamontować na ciągniku. W tym przypadku przy prędkości jazdy 10 km/h rozsiew kulek na 1 ha trwa 2,5 min. Trwają także prace by zamontować to urządzenia do śmigłowca. W przypadku wyboru tego rodzaju opakowań na 1 ha należy wysiać ok. 100 kulek. Co ważne kulki są w pełni biodergradalne.

Inną metodą, również stosunkowo kosztowną są zabiegi agrolotnicze przy pomocy wiatrakowca - niewielkiego statku powietrznego, który rozsiewa preparat z pożytecznym owadem. Ta druga metoda nadaje się na większe plantacje powyżej 80ha.

Wykorzystanie kruszynka w ochronie kukurydzy przed omacnicą prosowianką to przykład dobrych praktyk stosowania metod biologicznych w integrowanej ochronie roślin.