W porównaniu z obszarem w 2010 r. oznaczało to zmniejszenie powierzchni o 530 000 hektarów, czyli 14,6 proc.

W tym samym czasie, według statystyk w Rzymie, powierzchnia gruntów ornych ogółem zmniejszyła się o 2,9 proc., a całkowita powierzchnia użytków rolnych wzrosła o 0,9 proc.

W szczególności w porównaniu z 2010 r udział pszenicy twardej w powierzchni uprawy zbóż ogółem wzrósł o 3,4 proc. do 40,3 proc., a pszenicy miękkiej o 0,9 proc. do 16,7 proc.. Natomiast udział powierzchni upraw kukurydzy zmniejszył się o 6,6 proc. do 20,1 proc.

Według Istat na zmniejszeniu powierzchni gruntów ornych „skorzystała” między innymi powierzchnia sadów owocowych, przy wzroście ich powierzchni o 5,7 proc. Zwiększyła się również powierzchnia łąk i pastwisk o 6,9 proc.

Urząd statystyczny uzasadniał zmianę użytkowania gruntów m.in. procesem modernizacji rolnictwa, konkurencją cenową ze strony dóbr zagranicznych oraz przestawieniem się na gatunki roślin bardziej odporne na zmiany klimatyczne.