W poniedziałek we Wrocławia odbyło się kolejne z zaplanowanych w 15 miastach w Polsce spotkań konsultacyjnych projektu PPSS. Tym razem było on poświęcone minimalizowaniu skutków suszy w miastach. Wcześniejsze spotkania były poświęcone suszy w rolnictwie (Poznań) oraz retencji w stawach (Zielona Góra).

Wojciech Skowyrski, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, podkreślił, że zróżnicowanie tematyczne poszczególnych spotkań daje wyobrażenie o ogólnopolskiej skali zagrożenia suszą. "We Wrocławiu chcieliśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że zagrożenie suszą nie omija także miast. Po zakończeniu konsultacji ze społeczeństwem będziemy mieli gwarancję, że żaden temat nie został pominięty, albo potraktowany pobieżnie, co sprawi, że katalog działań PPSS będzie kompletny i skuteczny" - powiedział Skowyrski.

Organizatorzy konsultacji podkreślają, że w walce ze skutkami suszy w obszarach miejskich kluczowe jest zagospodarowanie opadu deszczu czy śniegu w miejscu ich wystąpienia. Chodzi o magazynowanie wody i jej wykorzystanie w okresie suszy. Temu ma służyć m.in. budowanie zbiorników na deszczówkę. Innym sposobem radzenia sobie z suszą w mieście jest zakładanie ogrodów deszczowych i przekształcanie trawników w łąki kwietne.

W stolicy Dolnego Śląska w tym roku magistrat uruchomił pilotażowy program "Złap deszcze". W ramach tego przedsięwzięcia mieszkańcy miasta mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę instalacji, które będą zatrzymywać wody opadowe.

Pieniądze można uzyskać na budowę instalacji, które będą zatrzymywać wody opadowe. To m.in. ogrody deszczowe, muldy lub studnie chłonne, podziemne zbiorniki na wodę opadową czy zbiorniki na deszczówkę z dachu. Miasto sfinansuje do 80 proc. kosztów takich inwestycji, ale maksymalna dotacja to 5 tys. zł dla jednej inwestycji.

Po konsultacjach społecznych projekt PPSS zostanie poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, a w 2020 r. zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Polska znajdzie się tym samym w gronie 10 państw europejskich, które mają opracowane plany przeciwdziałania skutkom suszy. Dokumenty o tej randze opracowały m.in.: Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia, Słowacja i Ukraina.

PGW Wody Polskie planuje realizację w województwie wielkopolskim 21 zadań inwestycyjnych hydrotechnicznych, ukierunkowanych na retencję zasobów wodnych, w tym przeciwdziałanie skutkom suszy. Przedsięwzięcia te wskazane są w PPSS jako element propozycji budowy lub przebudowy urządzeń wodnych.

Stopień zagrożenia suszą rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczną w poszczególnych regionach kraju można śledzić poprzez stronę www.konsultacjesusza.pl.

Projekt PPSS dostępny jest na stronach: www.stopsuszy.pl oraz www.konsultacjesusza.pl. Tam też można złożyć wnioski i uwagi do PPSS poprzez specjalnie przygotowany formularz.