Kolejny raz lustrowaliśmy plantację buraka cukrowego obsianą odmianami w typie Conviso Smart. Uwagę zwraca rosnąca na niej kukurydza. Określenie „współrzędna uprawa” jest oczywiście żartem ze szczyptą uszczypliwości, że plantator nie pozbył się tego zachwaszczenia.

Dlaczego do takiej sytuacji doszło? Jaki jest spodziewany wpływ występowania tego typu zachwaszczenia na plon korzeni i zawartość cukru? Po odpowiedzi odsyłam do zamieszczonego poniżej filmu.

Można w nim też znaleźć kolejne uwagi składające się na charakterystykę tych odmian i analizę wegetacji buraka cukrowego w tym roku.