Wczesna wiosna to okres kiedy pojawiają się problemy z pobieraniem fosforu z gleby, dodatkowo jej niska temperatura ogranicza aktywność fizjologiczną korzeni, a zatem także pobieranie składników pokarmowych oraz wody. Wiosną, na wczesnym etapie rozwoju roślin (po kiełkowaniu) fosfor w dużej mierze odpowiada za tempo rozwoju systemu korzeniowego. Jego obecność jest niezbędna w czasie, gdy roślina przestaje korzystać z substancji zapasowych zgromadzonych w ziarniaku, a wykształcający się system korzeniowy młodego organizmu rozpoczyna pobieranie składników odżywczych i wody z podłoża. Optymalne zaopatrzenie roślin w fosfor w tym krytycznym okresie zapewnia prawidłowy rozwój młodych korzeni. Jednak w sytuacji ograniczonej aktywności systemu korzeniowego zaleca się wykorzystać możliwości dolistnego odżywiania roślin. Nietypowe warunki środowiskowo-uprawowe wymagają wyjątkowych rozwiązań – szybkiego i skutecznego zaopatrzenia roślin w fosfor.
Na rynku znajdziemy coraz większą liczbę preparatów przeznaczonych do dolistnego dokarmiania roślin fosforem.

Firma Intermag zaleca stosowanie preparatu GROWON. Jest to płynny preparat dolistny i doglebowy przeznaczony do bardzo szybkiego zaopatrzenia roślin w fosfor, zwłaszcza w warunkach ograniczonej dostępności tego składnika. Preparat odznacza się wysoką koncentrację fosforu (500 g/l P2O5) w innowacyjnej technologii INT (Innovative Nutrient Transfer). GROWON zawiera także inne składniki takie jak bor (1,4 g/l), cynk (1,4 g/l) i azot (70 g/l) zapewniają dynamiczny wzrost i rozwój roślin wiosną. Preparat polecany jest szczególnie do stosowania na glebach kwaśnych (pH poniżej 6), zimnych (tzw. „zimne gleby”), w okresach niskiej temperatury gleby i wiosennych chłodów.

W uprawie kukurydzy GROWON zaleca się stosować w dawce 1−6 l/ha. Optymalne terminy stosowania preparatu to:

● faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16), optymalny termin zabiegu – gdy roślina ma 4 liście;
● rozwój liści – początek rozwoju źdźbła (wydłużanie pędu) (BBCH 17–31);
● rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) – początek rozwoju wiechy (BBCH 31–51) dopóki wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem.

Co ważne nawóz może być mieszany z innymi agrochemikaliami, w tym z większością powszechnie stosowanych w rolnictwie środków ochrony roślin.

Firma Intermag prowadzi we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowo-badawczymi badania skuteczności, wykorzystania i stosowania preparatu GROWON:

• We współpracy z Instytutem Ochrony Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym w Poznaniu w 2014 r. w Polowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Winnej Górze firma Intermag przeprowadziła doświadczenie polowe plonowania roślin kukurydzy odmiany ‘Wilga’ traktowanych preparatem GROWON. Eksperyment przeprowadzono w następujących kombinacjach: uprawa kontrolna; uprawa trzykrotnie potraktowana preparatem GROWON w dawce 5 l/ha. Zabiegi wykonywano w terminach: I- faza BBCH 12−16;II- faza BBCH 18−20; II- faza BBCH 19−39. W badaniach stwierdzono istotny, bo prawie o 20 proc. większy (ok. 1,5 t/ha) plon ziarna kukurydzy odmiany ‘Wilga’, w uprawie której trzykrotnie zastosowano preparat GROWON w stosunku do plonu ziarna kukurydzy tej samej odmiany, której rośliny nie były opryskiwane (kontrola).

• Badano takze wpływ preparatu GROWON na plonowanie kukurydzy odmiany ‘Dumka’ uprawianej na ziarno. Doświadczenie przeprowadzono w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian COBORU w Węgrzcach, w 2013 roku. Eksperyment przeprowadzono w następujących kombinacjach: uprawa kontrolna; uprawa trzykrotnie potraktowana preparatem GROWON w dawce 5 l/ha. Zabiegi wykonywano w terminach: I − faza BBCH 16 – faza 3. liści; II − faza BBCH 20 – faza 10. liści;III − faza BBCH 35 – faza 5 kolanka.Stwierdzono istotny, bo prawie o 10 proc. większy (ok. 0,8 t/ha) plon ziarna kukurydzy odmiany ‘Dumka’, w uprawie której trzykrotnie zastosowano preparat GROWON w stosunku do plonu ziarna kukurydzy tej samej odmiany, której rośliny nie były opryskiwane (kontrola).
Źródło: Intermag