W ostatnich dekadach obserwujemy zachodzące zmiany klimatu w Polsce. Przykładowo rośnie frekwencja dni z ekstremalnie wysoką temperaturą powietrza, maleje natomiast liczba dni bardzo chłodnych i jednocześnie rosną wartości temperatur minimalnych.

Ciepłe zimy, susza to warunki, do których musimy się przyzwyczaić. Jak w nich prowadzić uprawy, po pierwsze żeby uzyskać zadowalający plon po drugie, żeby uprawa była ekonomicznie uzasadniona rozmawiamy z Piotrem Lubaszką, dyrektorem handlowym firmy Intermag.