W Polsce działa 115 Instytutów, a organem założycielskim i nadzorującym są różne ministerstwa w tym również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytuty Badawcze reprezentowane są przez Radę Główną Instytutów Badawczych działającą na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych. Rada Wybieralna jest organem przedstawicielskim instytutów badawczych, reprezentując interesy naukowców w kraju i za granicą, jak również uczestniczy w polityce gospodarczej i społecznej. Składa się z 31 przedstawicieli, którzy wybierani są w demokratycznych wyborach.

Do nowej Rady Głównej z instytutów podległych resortowi rolnictwa zostali wybrani Profesorowie:

  • Marek Mrówczyński - Instytut Ochrony Roślin - PIB,
  • Eugeniusz Herbut - Instytut Zootechniki - PIB,
  • Ryszard Hołownicki - Instytut Ogrodnictwa,
  • Grażyna Podolska - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB,
  • Grzegorz Tomczyk - Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB,
  • Maria Władyka - Przybylak - Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.