Wybrano nową prezydencję COPA, europejskiego organu reprezentującego rolników. Christiane Lambert (FNSEA, Francja) została jednomyślnie wybrana na drugą, trwającą dwa lata kadencję, co wydarzyło się po raz pierwszy od ponad 15 lat. Oprócz tego (ponownie) wybrano sześciu wiceprzewodniczących: Massimiliana Giansantiego (Confagricoltura, Włochy), Pedra Gallardo (ASAJA, Hiszpania), Mladena Jakopovicia (HPK, Chorwacja), Tima Cullinana (IFA, Irlandia), Mariusa Mihaia Micu (AAC, Rumunia) oraz Palle’a Borgströma (LRF, Szwecja).

Władze COPA

- Chciałabym podziękować wszystkim moim kolegom za ich zaufanie oraz wybór ciągłości poprzez ponowne mianowanie mnie na drugą kadencję jako przewodniczącą COPA. Zważywszy na moje doświadczenia z pierwszej kadencji, jestem szczególnie świadoma wyzwań, które czekają nas w ciągu następnych dwóch lat. Będziemy musieli stawić czoła wielu kryzysom, spowodowanym wojną w Ukrainie, zmianą klimatu oraz historycznie napiętej sytuacji jeśli chodzi o ceny energii. W tym samym czasie prace regulacyjne dotyczące Zielonego Ładu wkroczą w fazę krytyczną. Zachowanie czujności będzie kluczowe, aby nie zahamować procesu dostosowania i modernizacji unijnego sektora rolnictwa – powiedziała Lambert.

Jak dodała, w tym kontekście zamierza utrzymać wyznaczony kurs: Unijne rolnictwo ma możliwość oraz obowiązek realizacji zrównoważonego modelu wzrostu. Kryzys Covid oraz wojna w Ukrainie upewniły mnie w przekonaniu, że jedynie godząc te ambicje możemy utrzymać wydajne, innowacyjne i odporne rolnictwo. Podczas mojej pierwszej kadencji udało nam się przywrócić znaczenie bezpieczeństwa żywnościowego.

- Mogę zapewnić, że ta kwestia pozostanie kluczowa w podejmowaniu decyzji na szczeblu europejskim oraz że rolnicy będą w wystarczający sposób uznani oraz uwzględnieni przez decydentów – mówiła.

Podczas pierwszej kadencji, przewodnicząca FNSEA i COPA odniosła sukces jeśli chodzi o stworzenie solidnego i zaangażowanego zespołu. Zajął się on wieloma sprawami związanymi z rolnictwem i polityką publiczną, które były przedmiotem debaty w Brukseli. Z sześciu nominowanych wiceprzewodniczących, członkowie ponownie wybrali pięcioro z nich podczas posiedzenia Prezydium. Prezydencja COPA została wzmocniona mandatem Mariusa Micu z Rumunii. Członkowie prezydencji COPA są rolnikami zaangażowanymi na poziomie krajowym oraz reprezentującymi różnorodność europejskiej produkcji i praktyk rolniczych.

Sylwetka władz COPA

  • Christiane Lambert, przewodnicząca (FNSEA, Francja) jest pierwszą kobietą wybraną na przewodniczącą FNSEA i COPA. Christiane wraz z mężem, Thierrym są wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zatrudniają dwóch pracowników. Posiadają fermę trzody chlewnej obejmującą hodowlę 230 macior, 106 ha upraw (kukurydza, pszenica, jęczmień, groch, rzepak) oraz produkcję energii słonecznej na zachodzie Francji (Maine i Loara).
  • Massimiliano Giansanti, pierwszy wiceprzewodniczący (Confagricoltura, Włochy) jest przewodniczącym Confagricoltura od 2017 r. Posiada trzy gospodarstwa rolne w Rzymie, Viterbo i Parmie, które charakteryzują się podejściem rolno-przemysłowym oraz specjalizują się w uprawach zbóż, kiwi, produktów mlecznych (Parmigiano Reggiano) oraz produkcji energii słonecznej.
  • Pedro Gallardo, drugi wiceprzewodniczacy (ASAJA, Hiszpania) jest przewodniczącym ASAJA Kadyks od 2016 r. Jest zaangażowany w działalność grup roboczych CEJA i Copa-Cogeca. Obecnie przewodniczy grupom „Rośliny oleiste i białkowe” oraz „Kwestie fitosanitarne”. Jest rolnikiem czwartego pokolenia z południa Andaluzji i menedżerem Carvaja y agregados C.B
  • Mladen Jakopović, wiceprzewodniczący (HPK, Chorwacja) został wybrany na przewodniczącego Chorwackiej Izby Rolniczej w 2017 r. Jest założycielem oraz właścicielem gospodarstwa rodzinnego Jakopović, które zajmuje się uprawą melisy lekarskiej. W 2009 r. rozpoczął przetwarzanie melisy lekarskiej, wytwarzając produkt końcowy. Gospodarstwo rodzinne Jakopović produkuje obecnie 100 kosmetyków organicznych.
  • Tim Cullinan, czwarty wiceprzewodniczący (IFA, Irlandia) został wybrany na przewodniczącego Stowarzyszenia Irlandzkich Rolników (IFA) w grudniu 2019 r. Jest również członkiem zarządu Bord Bia - The Irish Food Board oraz FBD Insurance. Tim Cullinan pochodzi z Toomevary, hrabstwa Tipperary, gdzie prowadzi fermę trzody chlewnej oraz połączony z gospodarstwem zakład produkujący paszę.
  • Marius Mieu, piąty wiceprzewodniczący (AAC, Rumunia) był przewodniczącym kluczowej organizacji rumuńskiej, doradcą parlamentarnym oraz sekretarzem stanu. Jest zaangażowany w działalność gospodarstwa rodzinnego, które głównie skupia się na produkcji roślinnej.
  • Palle Borgström, szósty wieprzewodnicząy (LRF, Szwecja) jest przewodniczącym Federacji Szwedzkich Rolników (LRF). Wspólnie z bratem prowadzi 3| 3 gospodarstwo zajmujące się produkcją rolną oraz mleka od 1981 r. Zajmuje się również stadem bydła mlecznego, które składa się ze 170 krów. Posiada również 350 ha gruntów ornych oraz 200 ha lasów.