• W 2021 r. do powszechnych zjawisk na plantacjach kukurydzy należy wielokolbowość i wielopalczastość.
  • Odpadanie dolnych liści kukurydzy jest spowodowane rozrostem korzeni przybyszowych np. na skutek reakcji roślin na zastosowane herbicydy.
  • Wygięte w literę "L" łodygi są symptomem okresowej kruchości tkanek roślin kukurydzy.

Klęska urodzaju

Trzeba przyznać, iż tegoroczny okres wegetacji kukurydzy obfituje w zadziwiające i zastanawiające zjawiska obserwowane na plantacjach. Niemal codziennie redakcja "Farmera" informuje o kolejnych anomaliach w rozwoju roślin.

Lustrując pola kukurydzy we wschodniej Wielkopolsce, na plantacji którą nasi czytelnicy mogli poznać podczas "Dni Pola Farmera On-Line", dostrzec można całą paletę anomalii. Jest to w dużej mierze efekt tegorocznego przebiegu warunków pogodowych. Roślin nie ominęło powszechne w tym roku zjawisko wielokolbowości. Wiele kolb odchyla się również od pionu, dając wrażenie, jakby lada chwila miały oderwać się od łodygi. O ile to drugie zjawisko nie stwarza ryzyka obniżki plonu ziarna, o tyle wielokolbowość już tak. Nadprogramowe kolby nie wpłyną na poprawę produkcyjności roślin, a jedynie pozbawiają kukurydzę sił witalnych, które powinna przeznaczyć na dobre wypełnienie ziarnem jednej, dużej kolby.

Wielokolbowość i wielopalczastość kukurydzy to zjawiska powszechne w 2021 roku (fot. JŚ-S).
Wielokolbowość i wielopalczastość kukurydzy to zjawiska powszechne w 2021 roku (fot. JŚ-S).

Anomalie nie tylko na kolbach

Kukurydze są już na tyle rozwinięte, że lustrując plantacje, zadzieramy głowę ku niebu. Spoglądając jednak przed chwilę w dół, dostrzec można interesujące zjawiska w obrębie łodyg i liści. Część roślin prezentuje odłamane od łodygi, leżące na ziemi dolne liście. Uszkodzeń tych nie da tłumaczyć się gradem, bowiem tego typu opadu nie odnotowano w tej lokalizacji. O pomoc w wyjaśnieniu tego zjawiska poprosiliśmy eksperta, profesora Pawła Beresia z z IOR-PIB, TSD w Rzeszowie. 

Odpadanie liści od dołu jest spowodowane rozrostem korzeni przybyszowych (fot. JŚ-S).
Odpadanie liści od dołu jest spowodowane rozrostem korzeni przybyszowych (fot. JŚ-S).

- Odpadanie liści od dołu z tego co widać jest spowodowane rozrostem korzeni przybyszowych, które rozsadzają pochwy liściowe - możliwe, że to reakcja roślin na użyty herbicyd, choć trudno to teraz sprawdzić. Na szczęście te dolne liście nie mają większego znaczenia - tłumaczy prof. Bereś.

Kolejną z obserwowanych na wielkopolskiej plantacji anomalii w rozwoju kukurydzy są wygięte, rosnące w kształt litery "L" łodygi. Sprawiają one wrażenie, jakby najpierw "płożyły się" po ziemi, a następnie wróciły do pionu i normalnego wzrostu ku górze. Według eksperta z IOR-PIB w tym przypadku mamy do czynienia ze zjawiskiem snappingu, czyli okresowej kruchości tkanek.

W przypadku niektórych roślin łodygi wyginają się w poziomie tuż nad węzłem i dalej rosną pionowo (fot. JŚ-S).
W przypadku niektórych roślin łodygi wyginają się w poziomie tuż nad węzłem i dalej rosną pionowo (fot. JŚ-S).

Trudno wskazać na bezpośrednią przyczynę tego zjawiska na lustrowanej plantacji. Do czynników mogących doprowadzić do snappingu zalicza się m.in. predyspozycje poszczególnych odmian, warunki pogodowe czy reakcję fitotoksyczną na substancje czynne herbicydów.

Czy na swoich plantacjach zaobserwowaliście któreś z licznych tegorocznych anomalii w rozwoju kukurydzy?