Wyka ozima (kosmata) to gatunek rośliny zielnej z rodziny bobowatych. Jest rośliną ozimą, chętnie zjadaną przez zwierzęta, zawierającą dużo białka. Nadaje się świetnie na komponent do mieszanek międzyplonowych ozimych.

Może być wysiewana w mieszance międzyplonowej razem ze zbożem ozimym i stanowić obszar proekologiczny (EFA). Według obowiązujących przepisów międzyplon ozimy musi być wysiany w terminie od 1 lipca do 1 października danego roku i pozostać na polu do 15 lutego roku następnego.
Nadaje się także do wysiewu w przypadku realizacji pakietu „Ochrona gleb i wód” pakietu 8. (program rolnośrodowiskowy- PROW 2007 – 2013) lub pakietu 2. (działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne PROW 2014-2020).

Według nowych zasad uprawa taka musi być zasiana do 15 września i pozostać na polu do 1 marca. Międzyplon ozimy musi być wysiany jako mieszanka. W tym jednak przypadku uprawa taka powinna składać się z przynajmniej 3 komponentów, przy czym gatunek rośliny dominującej w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystane w mieszance nie mogą przekroczyć 70 proc. jej składu.

Co zasiać w takim przypadku? Może to być mieszanka zbożowa skomponowana z dwóch gatunków zbóż ozimych (najlepiej pszenżyto i żyto) z 30-proc. udziałem wyki kosmatej.

Bez żadnych zobowiązań oczywiście możemy wysiać wykę w celu podratowania bazy paszowej głównie dla bydła. W uprawie takiej mieszanki najważniejsze znaczenie ma udział komponentów.

Tańszym rozwiązaniem będzie mieszanka z dominacją np. żyta ozimego: (żyto – 100 kg żyta + 40 kg wyki na ha). Można jednak swobodnie zwiększać udział wyki w mieszance (np. 60 kg żyta + 60 kg wyki na ha) lub stworzyć mieszankę, w której to wyka będzie dominowała (np. 50 kg żyta + 80 kg wyki na ha). Trzeba jednak pamiętać, że wyka kosmata jest bardziej wrażliwa na wymarzanie, a wczesną wiosną wolniej rusza z wegetacją. Utrwalił się pogląd, że najlepsze są mieszanki pośrednie, tj. 60-80 kg żyta + 40-60 kg wyki na ha.

Zbiór mieszanki przeznaczonej do bezpośredniego skarmiania rozpoczyna się przed początkiem kłoszenia żyta. Mieszankę taką można także zakisić. Wówczas można ją zebrać nieco później, w fazie pełni kłoszenia żyta.