Test przezimowania powinni przede wszystkim wykonać producenci z regionów, gdzie podczas silnych mrozów nie było pokrywy śnieżnej. Ponieważ wielokrotnie szczegółowo na ten temat już pisaliśmy:

>>> Jak przygotować test przezimowania?
>>> Jak przeprowadzić test przezimowania zbóż?

W skrócie przypominamy raz jeszcze jak taki test wykonać:

• Z kilku miejsc z pola, pobieramy próbki roślin (ok. 10-20 roślin ). Próby należy pobierać bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić węzła krzewienia. 

• Jeśli gleba jest jeszcze choć trochę zmarznięta, najpierw takie rośliny zostawiamy w pomieszczeniu z dodatnią temperaturą, aby lepiej odtajała. 

• Następnie rośliny oczyszczamy z gleby (obmywamy). Na tym etapie również wskazana ostrożność by zbyt mocno nie uszkodzić roślin.

• Ostrym nożem lub nożyczkami przycinamy pędy na wysokości około 1,5 cm nad węzłem krzewienia (jeśli rośliny się nie rozkrzewiły np. późno siane pszenice przycinamy pęd nieco wyżej początku wytworzonych liści). Można także przyciąć korzenie jeśli są zbyt długie.

• Tak przygotowane rośliny kładziemy do kuwety (lub innego pojemnika) wyłożonego papierem, gazą lub innym podobnym, ale chłonnym wilgoć materiałem.

• Przygotowany naczynie z roślinami odstawia się do ciemnego i ciepłego pomieszczenia z temperaturą 22 – 24°C na okres 24 godz.

• Pierwsze obserwację można wykonać już po 5 godzinach. Po dobie dokonuje się ostatecznej oceny, która da odpowiedź na temat żywotności roślin. 

• Rośliny dzielimy na następujące kategorie: 

- bez przyrostu - rośliny nieżywe,
- do 4 mm przyrostu - rośliny słabe, 
- 5-9 mm przyrostu - rośliny dobrze zimujące, 
- powyżej 10 mm przyrostu - rośliny bardzo dobrze zimujące,