Wsparcie dla roślin potrzebne od zaraz

Preparaty aminokwasowe mogą wpłynąć na plony dwojako: chroniąc je i ograniczając ich redukcję w niekorzystnych warunkach oraz działając stymulująco na produktywność roślin. Należy zdać sobie sprawę, że bez aminokwasów prawidłowe funkcjonowanie roślin byłoby niemożliwe, bowiem odpowiadają one za kluczowe procesy fizjologiczne, od fotosyntezy, poprzez kiełkowanie pyłku, po rozwój korzeni.

Zdarza się jednak (i to coraz częściej), że niesprzyjające dla roślin warunki zakłócają te energo- i czasochłonne procesy, do jakich należy synteza i transport aminokwasów. Dostarczanie roślinom tych gotowych już związków „od zewnątrz” w okresach stresowych takich jak przymrozki, susze, gradobicie czy okresowe podtopienia, oddziałuje na procesy metaboliczne pozwalające na oparcie się działaniu stresorów bez uszczerbku na plonie, a także szybszą regenerację już po wystąpieniu czynnika stresowego. Aminokwasy poprzez np. wzmocnienie tkanek i poprawę odżywienia roślin wspierają ochronę także przed stresorami biotycznymi, do jakich zaliczyć można presję ze strony agrofagów.

Oprócz funkcji plonochronnych, aminokwasom można przypisać także działanie plonotwórcze. Wyraża się ono m.in. wpływem na syntezę fitohormonów regulujących wzrost zarówno części nadziemnych, jak i podziemnych roślin. Stosowanie preparatów aminokwasowych może także stanowić wsparcie w staraniach o jak najlepsze parametry jakościowe plonu. Wielokrotnie udowodniono korzystny wpływ podawania aminokwasów na masę tysiąca ziaren i masę tysiąca nasion, zawartość glutenu w ziarnie pszenicy, tłuszczu w nasionach rzepaku, cukru w korzeniach buraków oraz lepsze wyrównanie bulw ziemniaków.

W kontekście wymogów Zielonego Ładu dotyczących redukcji dawek nawozów mineralnych oraz środków ochrony roślin, a także rosnących cen agrochemikaliów warto wspomnieć o wpływie aminokwasów na lepsze pobieranie składników pokarmowych z nawozów dolistnych i poprawę działania środków ochrony roślin. Aminokwasy zastosowane razem z nawozem dolistnym łączą się z dostarczanymi mikro- i makroelementami w chelaty, co sprzyja szybkiemu ich wchłanianiu i przyswajaniu. Stosowanie aminokwasów razem ze agrochemikaliami wpływa na zmniejszenie spływania i parowania cieczy roboczej oraz zwiększa jej przyczepność i poprawia pokrycie roślin cieczą roboczą, a także minimalizuje ryzyko fitotoksyczności stosowanych ś.o.r.

Aminokwas aminokwasowi nierówny

Wachlarz dostępnych na rynku produktów aminokwasowych stale się rozszerza i choć zwykle wydają się do siebie podobne, mogą różnić je pozornie drobne, lecz bardzo istotne parametry. Aby ze stosowania aminokwasów czerpać wymierne korzyści, produkt należy świadomie przeanalizować i zrezygnować z półśrodków.

Jedną z istotniejszych kwestii w tym zakresie jest wybór nawozu, zawierającego aminokwasy uzyskane na drodze hydrolizy enzymatycznej, a nie chemicznej. Produktem hydrolizy chemicznej jest mieszanina lewo- i prawoskrętnych form aminokwasów, lecz forma prawoskrętna nie jest aktywna biologicznie i stanowi zbędny balast. W hydrolizie enzymatycznej powstają natomiast aminokwasy w formach lewoskrętnych, aktywnych biologicznie i w pełni wykorzystywanych przez rośliny. Hydrolizaty enzymatyczne nie mają także ograniczeń w zakresie tworzenia mieszanin z innymi preparatami w przeciwieństwie do hydrolizatów chemicznych, których stosowanie z miedzią może skutkować poparzeniem roślin.

Wśród innych cech istotnych dla określenia jakości preparatu aminokwasowego wymienić można:

• całkowitą zawartość aminokwasów oraz ich profil: dla roślin szczególnie istotnymi są glicyna, prolina, hydroksyprolina, kwas glutaminowy, kwas asparginowy, seryna, arginina oraz alanina – zarówno w formach oligopeptydów, polipeptydów, jak i wolnych aminokwasów;
• zawartość węgla i azotu organicznego: wysoka ich zawartość jest wyznacznikiem wysokiej całkowitej zawartości aminokwasów w produkcie;
• pH koncentratu aminokwasowego w granicach 5-6 oraz zasolenie poniżej 2,0 dS/m: zapewni to dobrą mieszalność produktu z agrochemikaliami oraz ograniczy ryzyko fitotoksyczności.

NaturalCropSL – wysoka jakość w służbie wysokich plonów

Produktem, który spełnia wysokie wymagania stawiane preparatom aminokwasowym i zapewnia maksymalne wykorzystanie potencjału tkwiącego w aminokwasach jest NaturalCropSL, czyli nawóz dolistny z funkcją biostymulatora i adiuwanta, zawierający aż 16 aminokwasów w aktywnej biologicznie formie lewoskrętnej. Warto zaznaczyć, iż jego stosowanie jest możliwe także w rolnictwie ekologicznym.

Na rynku produkt wyróżniają jego cechy jakościowe:

• Azot organiczny = 9% (w/w)
• Węgiel organiczny = 24,5% (w/w)
• Suma aminokwasów > 50% (w/w)
• lewoskrętne wolne aminokwasy + oligopeptydy > 12,5% (w/w)
• pH = 5-6
• Przewodność elektryczna (zasolenie) = 0,7-0,95 dS/m
• Gęstość = 1,22 kg/dm3

Frakcje białkowe w produkcie NaturalCropSL są bardzo małe: około 13% produktu w przeliczeniu na suchą masę (po usunięciu wody) składa się z wolnych aminokwasów i oligopeptydów o masie cząsteczkowej mniejszej niż 600 Da, a więc z wyraźnym efektem biostymulacyjnym. Pozostałe składniki mają masę cząsteczkową mniejszą niż 2620 Da, która wykazuje działanie kompleksujące w stosunku do mikro- i makroelementów oraz poprawiające efektywność pestycydów.

NaturalCropSL skuteczne działanie na roślinę zawdzięcza zrównoważonemu składowi składników - od aminokwasów do oligopeptydów, zdolnych do bardzo skutecznego działania na roślinę. Dzieje się tak dlatego, że proces produkcji opiera się wyłącznie na wykorzystaniu naturalnych surowców oraz procesach technologicznych hydrolizy, które działają jedynie na skrócenie łańcucha białkowego i pozwalają na przekształcenie produktu mało przyswajalnego przez rośliny w wysoce biodostępny produkt.

Aminokwasy wybierz świadomie i ciesz się efektami

Produkcja roślinna niestety nie staje się łatwiejsza. Z jednej strony utrudnia ją coraz mniej sprzyjający dla poprawnego rozwoju roślin klimat, z drugiej rosnące koszty produkcji i jednocześnie rosnące wymagania w zakresie rolnictwa jak najbardziej przyjaznego dla środowiska, czego wyrazem jest choćby Europejski Zielony Ład. Sprawą podstawową pozostaje jednak od lat wysokość uzyskiwanych plonów oraz ich jakość. Stosowanie preparatów aminokwasowych może stać się „asem w rękawie” rolników w przeciwstawianiu się niekorzystnym warunkom środowiskowym i uzyskiwaniu możliwie najwyższej produktywności roślin. Jednocześnie preparaty aminokwasowe pozwalają na osiągnięcie maksymalnej efektywności zabiegów ochronnych, co jest szczególnie istotne w obliczu wysokich cen środków produkcji i zmieniających się przepisów. Jednak by móc cieszyć się opisanymi wcześniej, licznymi korzyściami wynikającymi ze stosowania aminokwasów w uprawach, należy zwrócić uwagę na jakość preparatu aminokwasowego, którą wyznaczają opisane w powyższym tekście parametry. Wysoka jakość produktu to gwarancja wysokiej jego skuteczności, a zatem: aminokwasy wybierz świadomie i ciesz się efektami!