W okresie kwitnienia  i zawiązywania łuszczyn rzepaku, występuje wysokie ryzyko infekcji roślin przez zarodniki zgnilizny twardzikowej i czerni krzyżowych. Ciepła i wilgotna pogoda panująca w tym okresie sprzyja rozwojowi tych chorób. Na południu kraju pojawiły się pierwsze aktywne komunikaty PIORIN ostrzegające o zaistniałym zagrożeniu ze strony tych patogenów. Oznacza to, że czas pomyśleć o kolejnym zabiegu ochroniarskim  w rzepaku. 

Możliwy termin zastosowania większości fungicydów jest dość szeroki. Mieści się w czasie od początku kwitnienia rzepaku, (niektóre można stosować nawet w okresie pąkowania) do końca kwitnienia, a nawet do początku zawiązywania łuszczyn. Opadanie pierwszych płatków jest najczęściej wybieranym przez rolników terminem stosowania zabiegu fungicydowego. Często wykonują go łącznie z preparatem insektycydowym skierowanym przeciwko szkodnikom łuszczynowym.

W celu ochrony rzepaku przed zgnilizną twardzikową i czernią krzyżowych można zastosować:

Acanto 250 SC (pikoksystrobina),
Amistar 250 SC (azoksystrobina),
Amistar Xtra 280 SC (azoksystrobina, cyprokonazol),
Arastar 250 SC (azoksystrobina),
Atak 450 EC (prochloraz),
Atol 250 SC (azoksystrobina),
Atos 250 SC (azoksystrobina),
Bounty 430 SC (tebukonazol),
Brasifun 250 EC (tebukonazol),
Clayton Tebucon EW (tebukonazol),
Dąb 250 EW (tebukonazol),
Darcos 250 EW (tebukonazol),
Difo 250 EC (difenokonazol),
Efilor 193 SC (boskalid, metkonazol),
Eminent Star 312 SE (chlorotalonil, tetrakonazol),
Erasmus 250 EW (tebukonazol),
Golden Prochloraz 450 EC (prochloraz),
Grisu 500 SC (iprodion),
Helicur 250 EW (tebukonazol),
Horizon 250 EW (tebukonazol),
Impact 125 SC (flutriafol ),
Lerak 200 EC (tebukonazol, azoksystrobina),
Matador 303 SE (tiofanat metylowy, tetrakonazol),
Mirador 250 SC (azoksystrobina),
Mirador Forte 160 EC (tebukonazol, azoksystrobina),
Moderator 303 SE (tiofanat metylowy, tetrakonazol),
Mondatak 450 EC (prochloraz),
Mystic 250 EC (tebukonazol),
Oranis 250 SC (pikoksystrobina),
Orian (tebukonazol),
Orius Extra 250 EW (tebukonazol),
Paroli 334 SC (iprodion, tiofanat metylowy),
Pictor 400 SC (dimoksystrobina, boskalid),
Pro - Prochloraz 450 EC (prochloraz),
Prokarb 380 EC (prochloraz, karbendazym),
Promax 450 EC (prochloraz),
Propulse 250 SE (fluopyram, protiokonazol),
Riza 250 EW (tebukonazol),
Salento A 450 EC (prochloraz),
Sammisto 250 SC (azoksystrobina),
Sparta 250 EW (tebukonazol),
Spector 450 EC (prochloraz),
Spekfree 430 SC (tebukonazol),
Starpro 430 SC (tebukonazol),
Strobi 250 SC (azoksystrobina),
Symetra 325 SC (azoksystrobina, izopirazam),
Syrius 250 EW (tebukonazol),
Tebu 250 EW (tebukonazol),
Tenore 400 EW (prochloraz, tebukonazol),
Toledo 250 EW (tebukonazol),
Topsin M 500 SC (tiofanat metylowy),
Traper 250 EC (protiokonazol, tebukonazol),
Troja 250 EW (tebukonazol),
Tyberius 250 EW (tebukonazol),
Yamato 303 SE (tiofanat metylowy, tetrakonazol),
Zafir 400 EW (prochloraz, tebukonazol),
Zamir 400 EW (prochloraz, tebukonazol).