Zanim przystąpimy do siewu roślin strączkowych (bobowatych grubonasiennych) warto nasiona zabezpieczyć przed atakiem pierwszych patogenów odpowiednią zaprawą fungicydową. Ochronią one w przypadku tej grupy roślin, młode siewki przed zgorzelą. Dodatkowo nasiona warto również zaprawić preparatem zawierającym żywe bakterie brodawkowe z rodzaju Rhizobium. Szczepienie nasion bakteriami brodawkowymi szczególnie polecane jest w przypadku kiedy rośliny strączkowe od dawien dawna nie były siane na danym polu. Szczepienie preparatem biologicznym nie jest konieczne jeśli przerwa w uprawie tych roślin na danym polu jest nie większa jak 4 lata.

Prześledźmy asortyment zapraw chemicznych:

Groch

W przypadku grochu obecnie do wyboru mamy 3 zaprawy zawierające w swym składzie co najwyżej 2 substancje czynne.

- Sarox T 500 FS (karboksyna, tiuram) - jest środkiem grzybobójczym w formie płynnego koncentratu do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych o działaniu systemicznym i kontaktowym. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 400 ml na 100 kg nasion. Zalecana ilość wody: 500ml/100 kg nasion.

- Vitavax 200 FS (karboksyna, tiuram) - jest środkiem grzybobójczym w formie płynnego koncentratu zawiesinowego, o działaniu systemicznym i kontaktowym. Zalecana dawka: 400 ml /100 kg nasion z dodatkiem wody w proporcji 1:1.

- Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS (tiuram) - zarejestrowany do zaprawiania nasion grochu uprawianego i zbieranego na zielono (zastosowanie małoobszarowe). Jest środkiem grzybobójczym o działaniu kontaktowym w formie proszku do zaprawiania nasion na sucho lub w formie zawiesiny wodnej, przeznaczonym do zwalczania grzybów przenoszonych przez materiał siewny oraz zasiedlających glebę (sprawców powodujących zgorzele siewek). Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/1 kg nasion.

Łubiny

Natomiast do zaprawiani nasion łubinów mamy zarejestrowaną zaledwie jedną już wyżej wymienioną zaprawę:
- Vitavax 200 FS (karboksyna, tiuram) - zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 350 ml/100kg nasion z dodatkiem 700 ml wody.

Preparaty biologiczne

Przed siewem nasiona, zarówno grochu oraz łubinów, warto zaprawić preparatem biologicznym zawierającym specjalnie dopasowany szczep symbiotycznych bakterii brodawkowych z rodzaju Rhizobium.

Obecnie do wyboru mamy dwie pozycje handlowe. Od dawna znaną przez rolników Nitraginę oraz nową na rynku Nitroflorę. Ten drugi preparat jest dostępny w dwóch wariantach specjalnie przeznaczoną do zaprawiania grochu oraz oddzielnie do łubinów. We wszystkich przypadkach koszt takiego zaprawiania to około 45-50 zł/ha.

Warto tu zaznaczyć, że możliwe jest jednoczesne zaprawianie zarówno chemicznymi środkami ochrony roślin i wybranym preparatem biologicznym, o ile wysiew dokonany będzie bezpośrednio po zabiegu. Wówczas najpierw zaprawiamy nasiona fungicydami, a następnie preparatem ze szczepionką. Zabieg zaprawiania Nitraginą lub Nitroflorą należy wykonać w pomieszczeniach bez dostępu światła.