Korzyści z uprawy gryki przemawiają przede wszystkim za jej niewielkimi wymogami w kwestii ochrony i nawożenia.

  • Chętnie po tę roślinę sięgają również gospodarstwa ekologiczne.
  • Rosnące ceny zarówno nawozów, jak i środków ochrony roślin ostatnio znacznie decydują o kierunku uprawy, dlatego wzrasta areał upraw mniej wymagających.

Patrząc na dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zauważalny jest znaczny wzrost tej uprawy. W tym roku powierzchnia pod zasiewy gryki wynosiła ponad 115 tys. ha, gdzie jeszcze dwa lata temu, było to blisko 66 tys. ha.

Gryka – stan upraw

Gryka siana w tym roku miała względne warunki uprawy. Często (podobnie jak w pozostałych uprawach jarych), w fazie budowania plonu doskwierały jej niedostateczne ilości opadów deszczu, a jest to uprawa wrażliwa na niedobór wody. W uprawie gryki ma to szczególnie znaczenie w okresie kwitnienia.

Wpływ na końcowy plon, miały również nawałnice, które przechodziły nad Polską w okresie lipca. W wielu miejscach widoczne były „wyłożone” plantacje gryki. W ostatnich tygodniach, szczególnie na południu kraju, często pojawiały się burze z gradobiciem, co uszkadzało uprawy i powodowało osypywanie się orzeszków gryki, na plantacjach jeszcze nie zebranych.

Gryka dojrzewa nierównomiernie. Gdy część orzeszków jest już w fazie dojrzałości, pozostałe często są jeszcze zielone. fot.KM
Gryka dojrzewa nierównomiernie. Gdy część orzeszków jest już w fazie dojrzałości, pozostałe często są jeszcze zielone. fot.KM

Zbiory gryki – jakich plonów można oczekiwać w tym roku?

Gryka dojrzewa nierównomiernie, co jest widoczne zwłaszcza po osypujących się nasionach. Przypominamy, że za desykację gryki grożą kary, dlatego jej zbiór przeprowadzany jest dwuetapowo.

Najpierw wykonywanie jest pokosowanie, kolejno zbiór kombajnem.  

Pokosy gryki pozostawiamy na polu ok. dwóch tygodni, w zależności od pogody. fot.KM
Pokosy gryki pozostawiamy na polu ok. dwóch tygodni, w zależności od pogody. fot.KM

Zbiór przeprowadzany jest gdy 70-80% owoców uzyska zabarwienie brunatne. Pokosowanie wykonuje się w celu doschnięcia roślin, których łodygi zawierają znaczne ilości wody, oraz dojrzewania nasion. Pokosy pozostawiane są na polach zwykle około dwóch tygodni, w zależności od przebiegu pogody.

Zazwyczaj wysokość plonów gryki waha się w granicach od 0,5 do 2 t/ha w zależności od terminu siewu, warunków glebowych i przede wszystkim od stopnia zapylenia. W tym roku, jak wynika z informacji uzyskanych od rolników, średnie plony wynoszą w granicach od 1,0-1,5 t/ha.

Cena gryki i wymagane parametry techniczne na skupach

W ostatnich latach poprawiła się opłacalność tej uprawy. Aktualnie ceny średnio wynoszą 4000 zł za tonę gryki.

Nasiona gryki zbierane kombajnem są często wilgotne i zanieczyszczone. Dlatego przed sprzedażą w skupie, wymagają doczyszczenia oraz dosuszenia do wilgotności poniżej 15%. Parametry techniczne wymagane przez skupy:

  • Wilgotność: max. 14,5%           
  • Zanieczyszczenia ogółem: max. 6%
  • Zanieczyszczenia organiczne: max. 3%  
  • Ziarna uszkodzone: max. 1%     

Ziarna wyschnięte: max. 1%      

-Ziarna obłuszczone: max. 4%    

Pozostałe: Ziarno zdrowe, dojrzałe, czyste, dobrze wykształcone, bez obcych zapachów oraz jakichkolwiek żywych owadów, roztoczy i szkodników widocznych okiem, wolne od GMO.