Wzrostowi zbiorów sprzyjać będzie dobre zimowanie wszystkich zbóż ozimych oraz sprzyjające warunki pogodowe w czasie wiosennych siewów, a także dalszy wzrost i wegetacja roślin uprawnych. Jeśli warunki pogodowe nadal będą sprzyjające, to Ukraina osiągnie jedne z najlepszych zbiorów. Eksport w nowym sezonie może wynieść 59,8 mln ton zbóż i roślin oleistych, podczas gdy w bieżącym sezonie wyniesie ok. 46,8 mln ton.

Zbiory ukraińskiej pszenicy w 2021 r. stowarzyszenie szacuje na 27,7 mln ton (w sezonie 2020/2021 - 25,3 mln ton), co pozwoli w przyszłym sezonie wyeksportować 21 mln ton zboża. 

Jednocześnie stowarzyszenie obniżyło prognozę eksportu pszenicy z Ukrainy w tym sezonie z 17,5 mln ton (uzgodnione w ramach memorandum między odpowiednim ministerstwem a uczestnikami rynku) do 16 mln ton ze względu na warunki panujące na rynku światowym.

Zbiory kukurydzy mogą osiągnąć 35,5 mln ton (w sezonie 2020/2021  - 30 mln ton), a jej eksport w nowym sezonie może osiągnąć 30 mln ton. W tym sezonie eksport ukraińskiej kukurydzy nie przekroczy 22 mln ton – prognozuje stowarzyszenie..

Zbiory jęczmienia w 2021 roku szacuje się na 8,2 mln ton (w sezonie 2020/2021 - 8 mln ton), a eksport na 4,2 mln ton, co odpowiada prognozie na bieżący sezon.

Oczekuje się, że zbiory słonecznika osiągną 16,5 mln ton (w porównaniu z 12,9 mln ton w ubiegłym roku), co jest podobne do wyniku w sezonie 2019/2020, kiedy to na Ukrainie zebrano 16,3 mln ton nasion oleistych.