Na czele znajduje się obwód brzeski, który gdzie e wykonano 59,9 proc. planu zbioru (202 tys. ha).W obwód homelskim zebrano rośliny z 58,7 proc. powierzchni (199,6 tys. ha), w obwodzie grodzieńskim - 46,7 proc. (148,8 tys. ha), obwodzie mińskim - 38,4 proc, (186,3 tys. ha), obwodzie mohylewskim - 24,5 proc. (82,4 tys. ha), a w obwodzie witebskim – 17 proc. (64,1 tys. ha).

Do 3 sierpnia w całym kraju zebrano łącznie 3,39 mln ton zboża, uzyskując średni plon na poziomie 3,84 t/ha (w 2019 roku średni plon z tego samego dnia wynosił 3,25 t/ha). Celem jest zebranie w tym roku 8 milionów ton zboża.

Len zebrano z powierzchni 28,8 tys. ha (59,1 proc. powierzchni tej uprawy).

Drugie koszenie wykonano na powierzchni 708,1 tys. ha (86,5 proc. planowanej ilości). Zgromadzono też 647,6 tys. ton siana (64,1 proc. planu), 12,257 mln ton sianokiszonki (97,3 proc.) i 503,9 tys. ton kiszonki (2,63 proc.).

Planuje się też pozyskanie 9,3 mln ton jednostek paszowych z traw, głównie w obwodzie mińskim i brzeskim. Do 3 sierpnia zostało zrealizowane 41,5 proc. planu. Przewidywanie jest pozyskanie prawie 19,2 mln ton kiszonki, 12,6 mln ton sianokiszonki (w tym 1,1 mln ton w opakowaniach polimerowych) oraz 1,01 mln ton siana.