Wysokie oczekiwania dotyczące zbiorów z wiosny i wczesnego lata nie zostały spełnione. Prace żniwne są daleko w tyle w porównaniu do przeciętnego roku, ponieważ w lipcu i sierpniu prawie nie było okresów konsekwentnie suchej pogody przy zbiorach. To obniża plony i jakość zbiorów.

Zbiory zbóż są w tym roku poniżej średniej: Na podstawie bieżących ustaleń dotyczących plonów ministerstwo oczekuje, że zbiory wyniosą 42,1 miliona ton. To o 2,7 proc. mniej niż w poprzednim roku, kiedy zebrano 43,3 mln ton – i o 4,8 proc. mniej niż średnia z lat 2015-2020.

Raport stwierdza, że w wielu miejscach prace żniwne były i będą spowalniane przez deszcze i burze, co oznacza, że plony i jakość cierpią. Znajduje to również odzwierciedlenie w wynikach i pokazuje, że bezpieczne zbiory nie mogą być brane za pewnik.

Najmniejsze zbiory pszenicy od suszy w 2018 r.

Zbiory pszenicy wynoszące 21,4 mln ton są nadal poniżej ubiegłorocznego wyniku 22,2 mln ton, chociaż powierzchnia upraw znacznie wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem.
Zbiory pszenicy ozimej – najważniejszego gatunku zboża – są o około 3,5 proc. niższe niż ubiegłoroczne i wynoszą 21,4 mln ton, chociaż powierzchnia upraw wzrosła o 4,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ministerstwo szacuje produkcję jęczmienia ozimego na niespełna 9,0 mln ton - po 8,8 mln ton rok wcześniej. Powodem jest założony plon 71,9 dt, który jest znacznie wyższy niż w 2020 r. i wyniósł zaledwie 67,3 dt. Natomiast odnotowuje spadek produkcji jęczmienia jarego o ponad 18 proc. do 1,6 mln ton - ze względu na znacznie mniejsze powierzchnia uprawy.

 Areał uprawy owsa w 2021 r. wzrósł o 12,7 procent w porównaniu z poprzednim rokiem. Powodem tego jest również rosnące zapotrzebowanie na produkty owsiane. Oznacza to, że, rolnicy zebrali 814 000 ton owsa zamiast 722 000 ton w poprzednim roku.

W przypadku żyta ministerstwo szacuje wielkość zbiorów na 3,3 mln ton, czyli o 5 proc. mniej niż w poprzednim roku, gdy wynosiły 3,5 mln ton. Powodem tego jest słabszy plon wynoszący 52,7 dt przy prawie stabilnej powierzchni uprawy.

Rzepaku tyle, co przed rokiem

Według niemieckiego ministerstwa rolnictwa, całkowita wielkość zbioru rzepaku wynosi około 3,5 miliona ton i jest mniej więcej na tym samym poziomie, co w poprzednim roku, przy czym powierzchnia uprawy wzrosła o około 5 procent. Jednak plony z hektara wynoszą 3,5 tony, o prawie 4,5 procent poniżej wartości z poprzedniego roku. W porównaniu do średniej z lat 2015-2020 spadek wynosi 11,3 proc.

Lepsze zaopatrzenie w pasze

Zaopatrzenie w paszę podstawową (użytki zielone, zielonkę polową, taką jak koniczyna, koniczyna, kukurydza na kiszonkę) w większości gospodarstw paszowych znacznie się poprawiło w tym roku w wyniku opadów deszczu w porównaniu z poprzednimi suchymi latami.

Jednak sytuacja jest zupełnie inna na obszarach dotkniętych powodzią: tutaj w niektórych przypadkach zapasy paszy zostały zniszczone.