Stawka na VAT w wypadku nawozów, środków ochrony roślin, ale też ziemi ogrodniczej, produktów wspomagających produkcję rolną takich jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw, ma się obniżyć z 8 do 0 proc. VAT. Obniżenie stawki VAT do zera ma objąć też takie produkty spożywcze - opodatkowane stawką 5 proc. - jak mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje, np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne.

Ustawa przewiduje, że obniżone stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.

Zboża objęte 0 podatkiem VAT – czy coś więcej wiadomo

O ile 0 proc. VAT na nawozy i środki ochrony roślin jest raczej przejrzystym zagadnieniem, o którym pisaliśmy już na portalu farmer.pl w tekście poniżej.

Fakt, że w zestawieniu zniesienia z 5 proc. do 0 proc. VAT na żywność znalazły się zboża, nie jest tak oczywistym. Nie do końca przepisy są czytelne i jednoznaczne. Dostaliśmy wiele komentarzy od Państwa w tej sprawie. Jeden z nich pochodzi od osoby głęboko osadzonej w branży, która nie chce ujawniać swojego nazwiska (dane do wiadomości redakcji), bo uważa że  w tej kwestii nadal są znaki zapytania.

- Zboża faktycznie znajdują się wśród produktów wskazanych w przyjętej ustawie na liście towarów objętych zniesieniem 5-proc. stawki VAT, tj. pozycje 1-18 w załączniku 10. ustawy o podatku od towarów i usług. Dla rolników rozliczających VAT na zasadach ogólnych zmiany te, podobnie jak obniżka VAT-u na nawozy, nie powinny mieć istotnego wpływu. Oczywiście w scenariuszu statycznym, w którym ceny nawozów obniżają się o wartość podatku i marże w handlu pozostają constans – czytamy w informacji przesłanej do redakcji.

Jak dodaje nasz Czytelnik, różnice między podatkiem należnym, a naliczonym nie powinny teoretycznie ulec zmianie. - Rolników ryczałtowych, zmiany te prawdopodobnie nie będą dotyczyć z uwagi na to, że rozliczają się stawką zryczałtowaną 7% (tu zakładam, że tak zostanie, bo obniżamy VAT z 5% do 0%, pytanie czy ta obniżka obejmie sprzedaż do przetwórstwa/dalszego handlu, czy też dotyczyć będzie sprzedaży detalicznej). Ale obniżony VAT na nawozy i środki ochrony roślin może być dla takich rolników pozytywny, nawet przy założeniu że ceny nie obniżą się o całą kwotę podatku – wyjaśnia przedstawiciel branży.

Które zboża mają być objęte 0 proc. VAT?

Są one zebrane w załączniku do ustawy - wykaz produktów z pozycji 10 (wg nomenklatury scalonej) poniżej. W ustawie (załączonej poniżej tekstu) znajdują się one na stronie 366. Ale w komentarzach pojawiają się pytania czy dotyczą one tylko ziarna konsumpcyjnego (bo przecież to żywność). Na razie tego nie wiemy.

DZIAŁ 10 ZBOŻA
1001 Pszenica i meslin
1001 11 00 Nasiona pszenicy durum
1001 19 00 Pszenica durum (z wył. nasion)
1001 91 Nasiona pszenicy i meslin (z wył. durum)
1001 91 10 Nasiona orkisza
1001 91 20 Nasiona pszenicy zwyczajnej i meslin
1001 91 90 Nasiona pszenicy (z wył. durum, pszenicy zwyczajnej i orkisza)
1001 99 00 Pszenica i meslin (z wył. nasion i pszenicy durum)
1002 Żyto
1002 10 00 Nasiona żyta
1002 90 00 Żyto (z wył. nasion)
1003 Jęczmień
1003 10 00 Nasiona jęczmienia
1003 90 00 Jęczmień (z wył. nasion)
1004 Owies
1004 10 00 Nasiona owsa
1004 90 00 Owies (z wył. nasion)
1005 Kukurydza
1005 10 Nasiona kukurydzy
1005 10 13 Hybrydy trójkrzyżowe nasion kukurydzy
1005 10 15 Hybrydy zwykłe nasion kukurydzy
1005 10 18 Hybrydy nasion kukurydzy (z wył. hybryd trójkrzyżowych i hybryd zwykłych)
1005 10 90 Nasiona kukurydzy (z wył. hybryd)
1005 90 00 Kukurydza (z wył. nasion)
1006 Ryż
1006 10 Ryż niełuskany
1006 10 10 Ryż niełuskany do siewu
1006 10 30 Ryż niełuskany, okrągłoziarnisty
1006 10 50 Ryż niełuskany, średnioziarnisty
1006 10 71 Ryż niełuskany, długoziarnisty , o stosunku długości do szerokości > 2, ale < 3
1006 10 79 Ryż niełuskany, długoziarnisty , o stosunku długości do szerokości >= 3
1006 20 Ryż łuskany (brązowy)
1006 20 11 Ryż łuskany (brązowy), okrągłoziarnisty, parzony
1006 20 13 Ryż łuskany (brązowy), średnioziarnisty, parzony
1006 20 15 Ryż łuskany (brązowy), długoziarnisty, o stosunku długości do szerokości > 2 ale < 3, parzony
1006 20 17 Ryż łuskany (brązowy), długoziarnisty, o stosunku długości do szerokości >= 3, parzony
1006 20 92 Ryż łuskany (brązowy), okrągłoziarnisty (z wył. parzonego)
1006 20 94 Ryż łuskany (brązowy), średnioziarnisty (z wył. parzonego)
1006 20 96 Ryż łuskany (brązowy), długoziarnisty, o stosunku długości do szerokości > 2 ale < 3 (z wył. parzonego)
1006 20 98 Ryż łuskany (brązowy), długoziarnisty, o stosunku długości do szerokości >= 3 (z wył. parzonego)
1006 30 Ryż częściowo lub całkowicie bielony, nawet polerowany lub glazurowany
1006 30 21 Ryż okrągłoziarnisty, półbielony, parzony
1006 30 23 Ryż średnioziarnisty, półbielony, parzony
1006 30 25 Ryż długooziarnisty, o stosunku długości do szerokości > 2 ale < 3, półbielony, parzony
1006 30 27 Ryż długooziarnisty, o stosunku długości do szerokości >= 3, półbielony, parzony
1006 30 42 Ryż okrągłoziarnisty, półbielony (z wył. parzonego)
1006 30 44 Ryż średnioziarnisty, półbielony (z wył. parzonego)
1006 30 46 Ryż długooziarnisty, o stosunku długości do szerokości > 2 ale < 3, półbielony (z wył. parzonego)
1006 30 48 Ryż długooziarnisty, o stosunku długości do szerokości >= 3, półbielony (z wył. parzonego)
1006 30 61 Ryż okrągłoziarnisty, całkowicie bielony, parzony, nawet polerowany lub glazurowany
1006 30 63 Ryż średnioziarnisty, całkowicie bielony, parzony, nawet polerowany lub glazurowany
1006 30 65 Ryż długooziarnisty, o stosunku długości do szerokości > 2 ale < 3, całkowicie bielony, parzony, nawet polerowany lub glazurowany
1006 30 67 Ryż długooziarnisty, o stosunku długości do szerokości >= 3, parzony, całkowicie bielony, nawet polerowany lub glazurowany
1006 30 92 Ryż okrągłoziarnisty, całkowicie bielony, nawet polerowany lub glazurowany (z wył. parzonego)
1006 30 94 Ryż średnioziarnisty, całkowicie bielony, nawet polerowany lub glazurowany (z wył. parzonego)
1006 30 96 Ryż długooziarnisty, o stosunku długości do szerokości > 2 ale < 3, całkowicie bielony, nawet polerowany lub glazurowany (z wył. parzonego)
1006 30 98 Ryż długooziarnisty, o stosunku długości do szerokości >= 3, całkowicie bielony, nawet polerowany lub glazurowany (z wył. parzonego)
1006 40 00 Ryż łamany
1007 Ziarno sorgo
1007 10 Nasiona sorgo
1007 10 10 Hybrydy nasion sorgo
1007 10 90 Nasiona sorgo (z wył. hybryd)
1007 90 00 Ziarno sorgo (z wył. nasion)
1008 Gryka, proso i ziarno mozgi kanaryjskiej i pozostałe zboża (z wył. Pszenicy i meslin, żyta, jęczmienia, owsa, kukurydzy, ryżu i ziarna sorgo)
1008 10 00 Gryka
1008 21 00 Nasiona prosa (z wył. ziarna sorgo)
1008 29 00 Proso (z wył. ziarna sorgo i nasion)
1008 30 00 Ziarno mozgi kanaryjskiei
1008 40 00 Palusznik (Digitaria spp.)
1008 50 00 Komosa ryżowa (Chenopodium quinoa)
1008 60 00 Pszenżyto
1008 90 00 Zboża (z wył. pszenicy i meslin, żyta, jęczmienia, owsa, kukurydzy, ryżu, ziarna sorgo, gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej, mozgi kanaryjskiej, palusznika i pszenżyta)

Poza tym ważny jest też wykaz produktów wg nomenklatury CN dla 2021, który można pobrać ze strony Głównego Urzędu Statystycznego.

Izba Zbożowo-Paszowa o obniżce VAT

O komentarz odnośnie rzeczonej ustawy poprosiliśmy też Monikę Piątkowską, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

- Wzrost cen nawozów w poważnym stopniu dotknął polskie rolnictwo. Branża interweniowała już w październiku ubiegłego roku u wicepremiera Jacka Sasina, pytając o ograniczoną dostępność i ceny nawozów produkowanych przez Spółki Skarbu Państwa. Mam na myśli Grupę Azoty, czy Anwil-Grupę Orlen. Interweniowaliśmy, wskazując, że wzrost cen nawozów oznacza wzrost kosztów produkcji rolnej, spadek jej opłacalności i w efekcie zagrożenie dla bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Wtedy był bardzo dobry moment na podjęcie działań prewencyjnych – mówi nam Piątkowska.

Więcej informacji o cenach płodów rolnych na portalu Giełda Rolna.

Jej zdaniem, zaproponowane rozwiązanie dotyczące obniżki stawki VAT jest czasowym rozwiązaniem, które zdaniem Rządu, przyniesie wymierne korzyści odbiorcom końcowym tj. konsumentom. Trudno jednak mówić o znaczącym wpływie zerowego VAT-u na nawozy na rynek rolny.

- Przypomnijmy, że zerowy VAT ma obowiązywać tylko od 1 lutego do 31 lipca. Prognozy wskazują, że po wygaśnięciu tzw. Tarczy Antyinflacyjnej 2.0. dojdzie znów do wzrostu cen, co z kolei wydłuży czas związany z możliwością obniżenia inflacji. Z tej perspektywy proponowane rozwiązania mogą przynieść wręcz skutki odwrotne od zamierzonych. Po drugie, sprzedawcy nawozów nie sprzedają swoich produktów do użytkowników końcowych, czyli konsumentów tylko do rolników i przetwórców, którzy w części są VAT-owcami. Dla tej grupy rolników VAT jest neutralny, co oznacza, że mogą odzyskać go w całości. Zatem obniżka VAT-u do 0% dla rolników rozliczających się na zasadach ogólnych nie daje żadnej wymiernej korzyści. Ponadto, dla rolnika, który kupuje dużo środków do produkcji, prowadzi inwestycje, zerowy VAT na nawozy spowoduje zmniejszenie kwoty podatku naliczonego, a tym samym taki rolnik będzie musiał odprowadzić więcej podatku należnego – mówi nam Monika Piątkowska.

Jak zaznacza, proponowane rozwiązanie będzie natomiast pozytywne dla tzw. rolników - ryczałtowców, którzy nie odliczają podatku VAT. W tym przypadku, rolnik otrzyma realną korzyść w postaci niższej ceny za nawóz.

- Niemniej jednak, zerowy VAT w nieznacznym stopniu rekompensuje ogromny wzrost cen nawozów. Problem jest znacznie szerszy i dotyczy cen gazu. Dlatego szansą byłaby zerowa stawka VAT na gaz. Losy tego rozwiązania, jak nieoficjalnie słyszymy, wciąż się ważą. Premier Morawiecki zapowiedział zerowy VAT na gaz, jednakże to rozwiązanie może okazać się niezgodne z unijną dyrektywą VAT-owską, zezwalającą na min. 5 proc. VAT na gaz naturalny – dodaje prezes Izby Zbożowo-Paszowej.