Komisja ds. rejestracji odmian roślin zbożowych w kadencji 2017-2020 przy Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej pozytywnie zaopiniowała zarejestrowanie 25 nowych odmian zbóż ozimych. Konkretnie chodzi o cztery odmiany jęczmienia, czternaście pszenicy zwyczajnej, jednej pszenicy twardej, trzech pszenżyta i trzech żyta.

Jęczmień ozimy:
- KWS Flemming - odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska,
- Melia - odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: IGP Polska,
- Monopoli - odmiana wielorzędowa typu browarnego; zgłaszający: IGP Polska,
- SU Lautine - odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska.

Pszenica zwyczajna:
- Bataja – jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin,
- Bosporus – odmiana chlebowa (B); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin,
- Godnik – odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Strube Polska,
- KWS Donovan - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: KWS Lochow Polska,
- Lawina - odmiana pastewna (C); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin,
- LG Keramik - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce,
- Lokata – jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin,
- Moschus - elitarna odmiana chlebowa (E); zgłaszający: IGP Polska,
- Opoka - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce - Grupa IHAR,
- RGT Specialist – odmiana chlebowa (B); zgłaszający: RAGT Semences Polska,
- SY Dubaj - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Syngenta Polska,
- SY Yukon - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Syngenta Polska,
- Tonnage - odmiana pastewna (C); zgłaszający: Saatbau Polska,
- Venecja - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce - Grupa IHAR.

Pszenica twarda:
- SM Metis - odmiana przeznaczona do produkcji makaronu; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice - Grupa IHAR.

Pszenżyto ozime:
- Dolindo - odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin,
- Gringo - odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin,
- SU Liborius - odmiana pastewna; zgłaszający: Saaten-Union Polska.

Żyto:
- KWS Berado - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska,
- KWS Jethro - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska,
- KWS Tayo - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska.

Źródło: COBORU