Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa grunty rolne są utrzymywane zgodnie z przepisami, jeśli  - w przypadku gruntów ornych - jest prowadzona na nich uprawa roślin lub ugorowanie, przy czym dla pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa ten sam gatunek rośliny może być uprawiany na tej samej powierzchni w ramach działki ewidencyjnej nie dłużej niż 3 lata.

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa przepisy dopuszczają wyjątki od powyższej zasady. Jeżeli chodzi o uprawę pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa
na tej samej powierzchni w ramach działki ewidencyjnej przez okres czterch lat to jest to dozwolone, gdy:
a) najpóźniej przed rozpoczęciem uprawy tej rośliny w czwartym roku zostanie wykonany zabieg: - przyorania słomy lub międzyplonów lub obornika w ilości co najmniej 10 ton na hektar albo - wymieszania słomy z glebą lub wymieszania międzyplonów z glebą, lub są prowadzone uprawy międzyplonów,
b) rolnik złoży oświadczenie o zamiarze wykonania zabiegu określonego powyżej do właściwego w sprawach dotyczących płatności bezpośredniej,
płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów i wsparcia specjalnego kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez tę Agencję, w terminie do dnia 9 czerwca roku: - poprzedzającego rok, w którym zamierza wykonać taki zabieg wiosną, - w którym zamierza wykonać taki zabieg jesienią

Maksymalny okres upraw na tym samym terenie może wyniść aż pięć lat. Muszą być jednak spełnione pewne przesłanki: po zakończeniu zbiorów w czwartym roku, lecz przed rozpoczęciem uprawy tej rośliny w piątym roku zostaną wykonane czynności przyorania słomy lub międzyplonów lub obornika w ilości co najmniej 10 ton na hektar albo - wymieszania słomy z glebą lub wymieszania międzyplonów z glebą, lub są prowadzone uprawy międzyplonów, a także rolnik złoży oświadczenie o zamiarze wykonania zabiegu wspomnianego wcześniej do właściwego w sprawach dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów i wsparcia specjalnego kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez tę Agencję, w terminie do dnia 9 czerwca roku: -  poprzedzającego rok, w którym zamierza wykonać taki zabieg wiosną, - w którym zamierza wykonać taki zabieg jesienią.