W jubileuszu wzięli udział aktywni członkowie organizacji i zasłużeni seniorzy, którzy włożyli duży wkład w istnienie Związku. Na okolicznościowe spotkanie przybyli również przedstawiciele bliźniaczych organizacji z Niemiec oraz Francji, naukowcy związani od lat z PZPK, przedstawiciele mediów oraz firmy nasienne.

Podczas uroczystego spotkania wręczone zostały honorowe odznaki "Zasłużony dla rolnictwa" natomiast kolejnych zasłużonych członków Związku wyróżniono "Złotymi Odznakami".

W dalszej części uroczystości prof. Tadeusz Michalski, prezes PZPK, wygłosił okolicznościowy referat, w którym przedstawił najważniejsze osiągnięcia Związku w minionym trzydziestoleciu, jak również przedstawił w skrócie główne cele działalności organizacji.

Głównym celem od początku istnienia  PZPK jest promocja nowoczesnych metod uprawy oraz technologii zbioru i wykorzystania kukurydzy. Ponadto PZPK co roku w kilku lokalizacjach Polski organizuje "Dni kukurydzy", a od 1993 roku wydaje również czasopismo "Kukurydza". Związek od lat organizuje również specjalistyczne szkolenia dla doradców i rolników jak również współpracuje z kukurydzianymi organizacjami z wielu krajów Europy.

W dalszej części obchodu jubileuszu prof. Józef Adamczyk wygłosił wykład na temat ''60 lat hodowli kukurydzy mieszańcowej w Polsce''. W swoim wystąpieniu wielokrotnie zaznaczał wysoką pozycję polskich hodowli nasiennych jak również rosnącą rangę sprzedaży i rejestracji polskich odmian kukurydzy w poszczególnych krajach Europy.

Uroczyste spotkanie zakończyło się wystąpieniami zaproszonych gości, którzy gratulowali Związkowi jubileuszu i życzyli dalszej owocnej pracy.