Jak co roku na przełomie stycznia i lutego informujemy rolników o najnowszych rejestracjach roślin uprawnych. Na początek zazwyczaj poznajemy nowości wśród zbóż jarych. W dniu 17 stycznia 2018 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych w kadencji 2017-2020. Zaowocowało ono między innymi postanowieniem o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian pszenicy jarej:

Pszenica zwyczajna jara: 

• Atrakcja - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
• Fala - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
• KWS Sunny - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
• MHR Jutrzenka - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający:Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.

Pszenica orkisz:
• Kuiavia - zgłaszający: Przedsiębiorstwo Nasienne "ROLNAS" sp. z o.o.

Należy mieć jednak świadomość, że najnowsze odmiany pojawiające się Krajowym Rejestrze nie zawsze (w przypadku zbóż stosunkowo rzadko) dostępne są w sprzedaży w roku, w którym je zarejestrowano. Ich nazwy jednak należy zapamiętać i warto o nie pytać w czasie tegorocznych imprez polowych. Z pewnością będą wysiane i promowane na poletkach demonstracyjnych.